Biotyt

note /search

Wykład - skały magmowe

  • Politechnika Śląska
  • Geografia usług
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2002

) – zawierają dużo FeO i MgO (oliwiny, pirokseny, amfibole, biotyt) - minerały sialiczne (jasne) – główne...

Bazalt - Diabaz

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2289

, biotyt i oliwin 7. Zastosowanie materiał brukarski i kruszywo drogowe 8. Inne skały o tym samym składzie...

Opisy skał

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Budownictwo
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2037

SJENIT 1. jawnokrystaliczna 2. masywna, bezładna 3. ortoklaz, biotyt 3b. plagioklaz, amfibol...

Magmatyzm-wykład

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631

) • główne stadium krystalizacji – nadal krystalizują pirokseny i plagioklazy, takŜe amfibole i biotyt...

Granit z albitem

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1470

; pokrój: tabliczkowy; mika: biotyt: barwa: czarna, ciemnobrązowa; łupliwość: bdb, pokrój: cienkopłytowy...