Biotyt

Wykład - skały magmowe

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1638

) – zawierają dużo FeO i MgO (oliwiny, pirokseny, amfibole, biotyt) - minerały sialiczne (jasne) – główne...

Bazalt - Diabaz

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2037

, biotyt i oliwin 7. Zastosowanie materiał brukarski i kruszywo drogowe 8. Inne skały o tym samym składzie...

Opisy skał

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1687

SJENIT 1. jawnokrystaliczna 2. masywna, bezładna 3. ortoklaz, biotyt 3b. plagioklaz, amfibol...

Magmatyzm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

) • główne stadium krystalizacji – nadal krystalizują pirokseny i plagioklazy, takŜe amfibole i biotyt...

Granit z albitem

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

; pokrój: tabliczkowy; mika: biotyt: barwa: czarna, ciemnobrązowa; łupliwość: bdb, pokrój: cienkopłytowy...