Biotyt

note /search

Wykład - skały magmowe

  • Politechnika Śląska
  • Geografia usług
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1827

) – zawierają dużo FeO i MgO (oliwiny, pirokseny, amfibole, biotyt) - minerały sialiczne (jasne) – główne...

Bazalt - Diabaz

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2163

, biotyt i oliwin 7. Zastosowanie materiał brukarski i kruszywo drogowe 8. Inne skały o tym samym składzie...

Opisy skał

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Budownictwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1792

SJENIT 1. jawnokrystaliczna 2. masywna, bezładna 3. ortoklaz, biotyt 3b. plagioklaz, amfibol...

Magmatyzm-wykład

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1561

) • główne stadium krystalizacji – nadal krystalizują pirokseny i plagioklazy, takŜe amfibole i biotyt...

Granit z albitem

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

; pokrój: tabliczkowy; mika: biotyt: barwa: czarna, ciemnobrązowa; łupliwość: bdb, pokrój: cienkopłytowy...