Biotyt

Wykład - skały magmowe

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1596

) – zawierają dużo FeO i MgO (oliwiny, pirokseny, amfibole, biotyt) - minerały sialiczne (jasne) – główne...

Bazalt - Diabaz

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2002

, biotyt i oliwin 7. Zastosowanie materiał brukarski i kruszywo drogowe 8. Inne skały o tym samym składzie...

Opisy skał

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1638

SJENIT 1. jawnokrystaliczna 2. masywna, bezładna 3. ortoklaz, biotyt 3b. plagioklaz, amfibol...

Magmatyzm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456

) • główne stadium krystalizacji – nadal krystalizują pirokseny i plagioklazy, takŜe amfibole i biotyt...

Granit z albitem

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

; pokrój: tabliczkowy; mika: biotyt: barwa: czarna, ciemnobrązowa; łupliwość: bdb, pokrój: cienkopłytowy...