Właściwości fizyczne gleb

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości fizyczne gleb - strona 1 Właściwości fizyczne gleb - strona 2 Właściwości fizyczne gleb - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD NR 6 18.11.2009   WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB     Faza stała: w różnym stopniu rozdrobnienia i rozkładu  *cząstki mineralne  - minerały pierwotne  - minerały wtórne  * cząstki organiczne  - resztki roślinne i zwierzęce  - próchnica  Faza ciekła: woda - roztwór glebowy (rozpuszczalne szczątki mineralne i organiczne)  Faza gazowa: powietrze glebowe: gazy, para wodna  Powietrze i Wooda glebowa zajmują wolne przestrzenie, tj. pory glebowe.    Właściwości fizyczne gleby:   * podstawowe  1. gęstość właściwa  2. gęstość objętościowa  3. porowatość  4. plastyczność  5. lepkość  6. zwięzłość  7. pęcznienie i kurczliwość  * funkcjonalne (wtórne)  1. właściwości wolne (są bardzo dynamiczne)  2. właściwości powietrzne (regulowane przez człowieka)  3. właściwości cieplne (regulowane przez człowieka)    PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB:  1. Gęstość właściwa gleby - jest to masa 1 cm 2 gleby pozbawionej jakichkolwiek przestworów   =m/V  m - masa fazy stałej gleby  V - objętość tej fazy  Zależy od: składu mineralogicznego, zawartości próchnicy    Gleby mineralne (do 90% kwarc) - 2,4 - 2,8 g/cm 3, wzrasta w głąb profilu.      Nazwa minerału  Gęstość  Kwarc  2,65  Ortoklaz  2,5 - 2,6  Plagioklazy  2,6 - 2,7  Biotyt  1,7 - 3,1  Limonit  3,2 - 3,9  Kalcyt  2,7  Kaolinit  2,6  Próchnica  1,4      Gleby organiczne (torfowe) 1,5 - 2 g/cm3  - nie zamulone 1,5 - 1,7  - słabo zamulone 1,5 - 1,9  - silnie zamulone 1,9 - 2    Znaczenie gęstości:  * wskazuje orientacyjnie na skład fazy stałej  * wskazuje na stopień zamulenia gleby organicznej  * charakteryzuje poziomy genetyczne  - w poziomie A - gęstość najniższa  - w poziomie C - gęstość najwyzsza  * służy do obliczania porowatości gleby    Stopień rozdrobienia minerałów nie ma wpływu na gęstość właściwą gleby.    2. Gęstość objętościowa gleby  Jest to stosunek masy określonej objętości gleby pobranej z zachowaniem naturalnego układu do jej  objętości.   0=m/V  Wyróżnia się:  * gęstość objętościową chwilową - uwzględnia się masę określonej gleby z aktualnie zawarta wodą   * gęstość objętościową rzeczywistą - uwzględnia się masę określonej objętości gleby po wysuszeniu  w 105C  - gleby mineralne 0,8 - 1,9 g/cm 3  - gleby organiczne  + wytworzone z torfu niskiego 0,3 - 1,1 g/cm 3  + wytworzone z torfu wysokiego 0,04 - 0,5 g/cm

(…)

… stałej.
Czynniki wpływające na gęstość objętościową gleby:
- porowatość
- struktura
- zbitość gleby
- korzenie roślin
- zabiegi agrotechniczne
- wilgotność gleby - wpływa na gęstość objętościową chwilową
Poziom: powierzchniowy A
Skała macierzysta
Gleby wytworzone z
piasków
0,9 - 1,5
1,9 g/cm3
Gleby wytworzone z pyłów
0,8 - 1,2
1,7 g/cm3
Gleby wytworzone z glin
0,8 - 1,3
1,8 g/cm3
Gleby uprawne
1,28…
…%
 - gęstość właściwa gleby
0 - gęstość objętościowa gleby
Czynniki wpływające na porowatość
- skład granulometryczny - im gleba zawiera więcej części spławianych tym jej porowatość ogólna jest
większa
- sposób użytkowania gleby
- zabiegi uprawne
Wielkość porowatości ogólnej:
- gleby piaszczyste 35 - 45%
- gleby gliniaste i lessy 40 - 50%
- iły 50 - 60%
- gleby torfowe 80 - 90%
Rodzaje porowatości:
* porowatość ogólna - suma wszystkich porów
* porowatość niekapilarna - pory o średnicy >1200m
* porowatość kapilarna - pory o średnicy <1200m
- makropory - pory o średnicy >8,5m
- mezopory - pory o średnicy 8,5 - 0,2m
- mikropory - pory o średnicy <0,2m
Znaczenie porowatości:
* warunkuje występowanie wody i powietrza w glebie
* porowatość kapilarna decyduje o szybkiej wymianie powietrza i wody (woda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz