Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 12 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 12 - strona 2

Fragment notatki:


Krzem, glin, sód – występują w glebie w dużych ilościach, ale przez rośliny pobierane w małych ilościach FOSFOR - wchodzi w skład związków budujących komórki (kwasy nukleinowe, fosfolipidy, nukleoproteiny) - bierze udział w procesie oddychania organizmów - wpływa na części generatywne roślin - oddziałuje na rozwój systemu korzeniowego roślin - nadaje sztywność słomie Ogólna zawartość fosforu w glebie 0,01 – 0,3% Piaski, margle, wapienie Formy fosforu w glebie: 1) Związki organiczne P organiczny  P nieorganiczny     Mineralizacja 25 – 65% niedostępny dla roślin dostępny dla roślin jako anion H2PO4- 2) Związki mineralne fosforu – połączenia z Ca, Fe, Al., Mg, Mn – występuje w minerałach (fluoroapatyty, hydroksyapatyty, fofstoryty – fosforany wapnia) – bardzo trudno rozpuszczalne w glebie Ca3(PO4)2 + 4H2O + 4CO2  Ca(H2PO4) + 2Ca(HCO3)2 Nierozpuszczalny      rozpuszczalny fosforan 1-wapniowy  fosforan trójwapniowy Źródła fosforu:  uwalniany w procesach wietrzenia minerałów  mineralne substancje organiczne  nawożenie mineralne i organiczne przemiany fosforu w glebie:  uwstecznianie (fiksacja, retrogradacja) fosforu  H2PO4-  +  Al3+ + H2O    Al(OH)2H2PO4 + 2H     Rozpuszczalny  w glebie kwaśnej związek trudno rozpuszczalny          Anion  sorpcja wymienna przez koloidy wodorotlenków Fe i Al.  Sorpcja wymienna przez minerały ilaste Najlepsza przyswajalność fosforu dla roślin jest przy odczynie gleby lekko kwaśnym i obojętnym (pH 5,5 –  7,0). Na przyswajalność fosforu mogą wpływać niektóre jony: jon NH4+ zwiększa pobieranie fosforu przez rośliny;  jon NO3- zmniejsza pobieranie fosforu przez rośliny. POTAS - bierze udział w prosach oddychania, fotosyntezy - reguluje uwodnienie tkanek Ogólna zawartość K w glebie 0,01(0,1) – 3,3% K Gleby torfowe  rędziny  piaszczyste  gliny ciężkie  iły Formy K  Występuje w glebie w mineralnej frakcji gleby: 90 – 98% K  Nieprzyswajalny – minerały: skalenie, miki  Trudno przyswajalny – niewymienny (w przestrzeniach międzypakietowych minerałów ilastych: il it)  Łatwo przyswajalny – w roztworze glebowym lub sorbowany na powierzchni koloidów glebowych) Pobierany przez rośliny w postaci jonów K+, ulega wymywaniu przez wody gruntowe (~20kg/ha/rok) Źródła K:  Uwalniany w procesie wietrzenia minerałów np. kaolinizacja   Mineralizacja substancji organicznej  Nawożenie mineralne i organiczne Przemiany potasu w glebie  Uwstecznianie (fiksacja, retrogradacja)  Trwale wiązane w przestrzeniach międzypakietowych minerałów ilastych: il itu, wermikulitu

(…)

… w procesach wietrzenia minerałów (kalcyt, dolomit, plagioklazy, amfibole, pirokseny)
- mineralizacja substancji organicznej
- wapnowanie gleby
Formy Ca:
 W postaci minerałów: kalcyt, dolomit, plagioklazy zasadowe
 Rozpuszczalne węglany wapnia Ca(HCO3)2
 W kompleksie sorpcyjnym gleby jako jon Ca2+
 W roztworze glebowym Ca(HCO3)2 i Ca2+
Łatwo ulega wymywaniu w głąb profilu glebowego (do 400kg/ha/rok)
Rola…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz