Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 4 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 4 - strona 2

Fragment notatki:


Wietrzenie skał i minerałów Wietrzenie to proces rozpadu i rozkładu skał i minerałów. Rodzaje wietrzenia: * fizyczne - doprowadza do zmiany spoistości i rozpadu skały na różnowymiarowe odłamki o zwiększonej  powierzchni zbiorczej *chemiczne - rozpad skał i minerałów oraz zmiana składu chemicznego i mineralogicznego Zasięg strefy wietrzenia - do głębokości docierania wpływów termicznych słońca oraz chemicznych działanie  wody i powietrza - od kilku do kilkunastu metrów. Dolna granica - zwierciadło wody gruntowej. WIETRZENIE FIZYCZNE Wietrzenie fizyczne powodowane jest przez: * insolacje (nasłonecznienie) - rozluźnienie i rozpadnięcie skały wskutek zmiany temperatury w skałach.  Skały o większym współczynniku rozszerzalności cieplnej materiałów łatwiej ulegają wietrzeniu: Skały magmowe: rozpad ziarnisty Skały metamorficzne: rozpad blokowy *zamróz - rozpad skały powodowany zamarzającą wodą w szczelinach i porach skalnych Woda  lód - zwiększa objętość o ok. 9% Wraz ze spadkiem temperatury wody wzrasta ciśnienie na ściany szczelin, powstaje wówczas zwietrzelina  blokowo - ziarnisto - pylasta. temp.  C lodu 0 -5 -10 -20 ciśnienie  kg/cm2 1 590 1090 1910 *mechaniczne działanie roślin i zwierząt - korzenie roślin rozrastając się wnikają w małe szczeliny wywierając nacisk na skałę, co  prowadzi do  spękań i rozkruszania skały - skałotocze, robaki, ssaki penetrują w szczelinach, rozbijają i rozkruszają skały,  przygotowując je do  wietrzenia chemicznego WIETRZENIE CHEMICZNE Proces rozkładu minerałów skałotwórczych oraz skał głównie pod działaniem wody, tlenu, związków  chemicznych wytwarzanych przez mikroorganizmy glebowe Procesy zachodzące podczas wietrzenia chemicznego:  * rozpuszczanie - całkowite lub częściowe przeprowadzenia minerałów w stan roztworu wodnego.  Uwolnione pierwiastki występują w roztworze wodnym jako kationy i aniony. * hydroliza (uwodnienie) - wbudowanie cząstek wody w siatkę krystaliczną minerału bezwodnego, który  zmienia się w minerał uwodniony * utlenianie (oksydacja) - przechodzenie związku o niższym stopniu utlenienia w związek o wyższym  stopniu * odtlenianie (redukcja) * karbonatyzacja (uwęglowienie) - dwuwęglany ulegają wymywaniu w głąb profilu glebowego, tworzą się  konkrecje węglanowe Wietrzenia chemiczne wpływa na: * uwalnianie z minerałów pierwotnych wielu pierwiastków (K, Ca, Mg, Fe i inne), które w skałach występują  w formach niedostępnych dla roślin * powstawanie nowych minerałów, wśród których najistotniejszą rolę odgrywają minerały ilaste

(…)

… minerałów, wśród których najistotniejszą rolę odgrywają minerały ilaste
Z wietrzenia biotytu powstaje: K, Mg, Fe
kalcyt: Ca, …
limonit: Fe
minerały ilaste: K, Ca, Mg, Fe  mają zdolność do sorpcji
W wyniku wietrzenia krzemianów powstają: SiO2, tlen i wodór, Al, Fe, węglany Ca, Mg, Na, K, siarczany Ca,
Mg, Fe
Minerały ilaste - są to uwodnione glinokrzemiany o budowie krystalicznej i strukturze sieci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz