Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 8 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 8 - strona 2 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 8 - strona 3

Fragment notatki:


Woda kapilarna  (zajmuje głównie mezopory 0,2m) - woda kapilarna właściwa pozostaje w kontakcie z wodą gruntową - woda kapilarna przywierająca (zawieszona) pochodzi z opadów atmosferycznych, ze spływu  powierzchniowego lub nawodnień Znaczenie wody kapilarnej: - jest dostępna dla roślin - porusza się we wszystkich kierunkach - wpływa na układ stosunków powietrzno-wodnych - wpływa na przemieszczanie składników pokarmowych z dolnej części profilu do poziomów górnych Wpływ uziarnienia gleby na podsiąk kapilarny wody: Frakcja (średnica w mm) Maksymalna wysokość  podsiąku kapilarnego (cm) Czas maksymalnego  podsiąku kapilarnego (liczba  dni)  2 -1 6 4 1 - 0,5 13 4 0,5 - 0,2 25 8 0,2 - 0,1 43 8 0,1 - 0,05 106 72 0,05 - 0,002 200 - 3000 Woda wolna  (wypełnia w glebie pory większe od kapilarnych) - woda grawitacyjna To woda przemieszczająca się w głąb gleby pod wpływem siły ciężkości: pojawia się w glebie po większych  opadach atmosferycznych lub nadmiernym uwadnianiu. Znaczenie wody wolnej: - przemieszcza w głąb składniki mineralne - przewietrza glebę - jeśli wolno przesiąka jest dostępna dla roślin - woda gruntowa To woda występująca w zasięgu nasycenia wodnego gleby i jest zatrzymywana przez warstwy  nieprzepuszczalne. Tworzy tzw. wodonośne poziomy wody podziemnej. - woda gruntowo-glebowa Zwierciadło wody gruntowej zalega na głębokości, z której podsiąk kapilarny wywiera wpływ na procesy  zachodzące w glebie. Głębokość zalegania wody gruntowej nie wpływającej ujemnie na korzenie roślin: Łąki  50 cm Pastwiska 70 cm Pola orne  60 - 200 cm  Piski luźne i słabogliniaste 60 - 70 cm Gliny  120 - 150 cm Iły   - 200 cm Pojemność wodna gleby To zdolność gleby do zatrzymywania określonej ilości wody - retencja glebowa. Zależy od: * składu granulometrycznego gleby * zawartości koloidów glebowych * struktury wody * zróżnicowania porowatości Wyróżnia się pojemność wodną: - maksymalną (MPW) - kapilarną (KPW) - polową (PPW) - higroskopijną maksymalną (MH) - aktualną (WA) Woda w glebie jest utrzymywana różnymi siłami. Całkowita siła wiążąca wodę z glebą zwana jest siłą ssącą  lub potencjałem kapilarnym. Zależy od średnicy porów oraz od wilgotności gleby. * maksymalna pojemność wodna - zwana też pełną pojemnością wodną jest to maksymalna ilość wody,  którą może w sobie pomieścić gleba. Jest ona przeważnie równa porowatości gruntowej. * kapilarna pojemność wodna - określa stan nasycenia gleby wodą w warunkach stałego jej kontaktu z 

(…)

… zestawia się dla różnych głębokości lub poziomów profilu glebowego, może obejmować różne okresy
czasu (pory roku, miesiące, okres wegetacyjny, itp.)
Przepuszczalność wodna gleby
Zdolność gleby do wchłaniania (nasiąkania) wody i przesiąkania (filtracji) jej w głąb profilu.
Zależy od:
* składu granulometrycznego
* struktury
* porowatości
* koloidów glebowych
* budowy profilu glebowego
* sposobu użytkowania…
… wody
najbardziej dynamiczną w glebie. Zmienia się pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych
opadów, wyparowania z powierzchni gleby, transpiracji.
* maksymalna higroskopijna pojemność wodna - odpowiada ilości wody jaką gleba może zabsorbować z
powietrza maksymalnie wysyconego parą wodna.
Bilans wodny gleby - jest to ilościowe zestawienie przychodu i rozchodu wody w określonym czasie
W=W0…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz