Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 3 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 3 - strona 2

Fragment notatki:


Góry - wysoko wzniesione części powierzchni Ziemi, rozczłonkowane, powstałe wskutek ruchów  górotwórczych lub działalności wulkanicznej 1. Góry niskie - do 500m 2. Góry średnie - do 1500m 3. Góry wysokie 1500m Na proces powstawania i kształtowania się gleb górskich wpływa w znaczącym stopniu nachylenie  powierzchni terenu.  W zależności od kąta nachylenia wyróżnia się:  -stoki  połogi  45 Na stokach spadzistych i stromych - gleby płytkie o profilu słabo wykształconym lub niewykształconym. Na wysokich stokach o wystawie północnej intensywność wietrzenia skał jest mniejsza, bo amplituda wahań  temperatur jest mniejsza (przebiega to wolniej). U podnóża stoków i w obniżeniach terenu powstają gleby głębsze o zwiększonej miąższości poziomu  próchnicznego. Z rzeźbą terenu związane są procesy erozyjne.  EROZJA WODNA Zjawisko erozji wodnej polega na wymywaniu i przemieszczaniu cząstek glebowych przez spływającą po  stokach wody opadowe. Erozja wodna zachodzi tam, gdzie gleby nie są porośnięte roślinnością naturalną  łąkową lub leśną.  Erozja wodna dzieli się na: - powierzchniową (płaska lub liniowa)  - podziemną (zwaną sufozją). 1. Erozja powierzchniowa płaska - unoszenie najdrobniejszych cząstek organicznych, nie powoduje żłobień.  Wpływa ujemnie na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb (spłycenie miąższości gleb) poziom  próchniczny  2. Erozja powierzchniowa liniowa - wierzchnie warstwy gleby, a następnie głębsze ulegają zniszczeniu. Niewielkie żłobiny  parowy, wąwozy  .. Im spadki terenu są większe a zbocz dłuższe, tym większe są szkody erozyjne. 3. Erozja podziemna - w dolnych częściach profilu glebowego powstają wolne przestwory w wyniku  podziemnego przepływu wody. Powstają pieczary, korytarze. Może prowadzić do zapadania się gleby. W Polsce obszary górskie: Sudety, Karpaty, Wyż. Śląska, Wyż. Lubelska, tereny pokryte lessami. EROZJA EOLICZNA (WIETRZNA) Najbardziej podatne na erozje eoliczną są piaski luźne, w mniejszym stopniu piaski pylaste i utwory pyłowe.  Południowo-wschodnia i środkowa Polska, tereny nadmorskie. Zapobieganie erozji:  - melioracje przeciwerozyjne (fitomelioracje) np. zalesienie  Cele: +zmniejszenie prędkości spływu          + umocnienie tras odpływu bądź wywiewania Działalność człowieka: * wpływ na niszczenie gleb: - bezplanowe wycinanie lasów - nieumiejętne osuszanie gleb bagiennych - szkody wywołane przez przemysł * działalność w kierunku zachowania i tworzenia gleby

(…)

…%
- osadowe
5%
Budowa powierzchni Ziemi:
- skały osadowe75%
Skały okruchowe: deluwialne, eoliczne, aluwialne, zwałowe, fluwioglacjalne
Osady aluwialne: średnio obtoczone, dobrze wysortowane
zwałowe: obok okruchów obtoczonych, ziarna ostrokrawędziste, nie wysortowane
eoliczne: dobrze obtoczone, dobrze przesortowane
rezydualne (w rejonach górskich): ziarna ostrokrawędziste, brak selekcji
fluwioglacjalne: słabo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz