Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 17

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 17 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 17 - strona 2

Fragment notatki:


Gleby o dużej pojemności sorpcyjnej można nawozić większymi dawkami nawozów a gleby o mniejszej  pojemności nawozi się częściej i mniejszymi dawkami. Na podstawie (T) i (S) wylicza się stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze  zasadowym (V) V = S/T * 100% Jest to procentowy udział kationów wymiennych w stosunku do pojemności sorpcyjnej gleby i zależy od  stopnia zakwaszenia gleby.  Gleby sorpcyjnie nienasycone – zawierają w kompleksie sorpcyjnym większe ilości wymiennych jonów  wodorowych – V wynosi kilka % Gleby sorpcyjnie nasycone – w których kompleks sorpcyjny wysycony jest jonami wapnia, magnezu i potasu  – V powyżej 70% W mineralnej części kompleksu sorpcyjnego najwyższą pojemność sorpcyjną wykazują minerały ilaste  trójwarstwowe (smektyty). Koloidy organiczne odznaczają się wielokrotnie większą pojemnością sorpcyjną w stosunku do kationów niż  koloidy mineralne. Pojemność wymienna względem kationów niektórych składników gleby [w cmol(+)/kg] Składnik gleby PWK Kandyty  5 - 15 Smektyty 80 - 120 Kwasy huminowe 180 - 500 Kwasy fulwowe 200 – 670 Próchnica zwiększa sumę kationów zasadowych oraz pojemność sorpcyjną. Zasobność, żyzność i urodzajność gleby  Zasobność gleby – to sumaryczna zawartość w glebie makro i mikroelementów, próchnicy oraz  substancji organicznej w różnym stopniu rozkładu W kształtowaniu się zasobności biorą udział:  Procesy wietrzenia skał i minerałów  Procesy tworzenia się i gromadzenia próchnicy, decydują one o zasobności naturalnej  Nawożenie w dużym stopniu kształtuje zasobność gleb uprawnych i wpływa na zasobność  agrotechnicznych (obejmuje ona zasobność naturalną wzbogaconą w składniki  nagromadzone w toku działalności człowieka) Zasobność gleb kształtuje się zatem w wyniku naturalnych procesów glebotwórczych oraz procesów  glebowych i jest cechą charakterystyczną każdej gleby. Właściwości określające zasobność gleby:  Skład granulometryczny (zawartość frakcji 

(…)

… naturalną wzbogaconą w składniki
nagromadzone w toku działalności człowieka)
Zasobność gleb kształtuje się zatem w wyniku naturalnych procesów glebotwórczych oraz procesów
glebowych i jest cechą charakterystyczną każdej gleby.
Właściwości określające zasobność gleby:
 Skład granulometryczny (zawartość frakcji <0,02mm)
 Skład mineralogiczny (rodzaj skały macierzystej)
 Zawartość substancji organicznej (ilość i jakość próchnicy)
 Odczyn
 Właściwości sorpcyjne (pojemność sorpcyjna i stopień wysycenia kompleksy sorpcyjnego)
 Zespoły organizmów glebowych (bakterie, grzyby, promieniowce)
Gleby zwięźlejsze o składzie drobnoziarnistym oraz o większej zawartości próchnicy są zasobniejsze od gleb
lekkich gruboziarnistych uboższych w próchnicę.
Żyzność gleby – współudział gleb we wzroście rozwoju i plonowania roślin.
Przejawia się w zdolności gleby do przekazywania roślin odpowiedniej ilości składników pokarmowych,
wody, powietrza, ciepła oraz w wymianie gazowej.
Dzieje się to na skutek posiadanych przez glebę właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych i
biologicznych.
SZ = f(Z, BP, MK, Wf, Wch, Wb)
SZ – stan żyzności gleby
f – funkcja
Z – zasobność
BP – budowa (morfologiczna) profilu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz