Geografia w pigułce (do licencjatu)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia w pigułce (do licencjatu) - strona 1 Geografia w pigułce (do licencjatu) - strona 2 Geografia w pigułce (do licencjatu) - strona 3

Fragment notatki:


GEOGRAFIA GEOGRAFIA JAKO NAUKA 1. Przedmiot badań, zadania i podział geografii oraz jej związek z innymi naukami. GEOGRAFIA- zajmuje się badaniem powłoki Ziemi, jej zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związkami między środowiskiem geograficznym, a działalnością człowieka.
Pojęcie geografia wymyślił Eratortenes.
Inne nauki o Ziemi: - geologia
- geodezja
- geochemia
- geofizyka
Geosfery Ziemi: - ANTROPOSFERA- sfera sztucznie stworzona
- ATMOSFERA- powłoka powietrza otaczającego kulę ziemską (gazowa powłoka Ziemi)
- LITOSFERA- zewnętrzna, najbardziej sztywna warstwa kuli ziemskiej, sięgająca do głębokości ok. 80-150 km. (skalna powłoka Ziemi)
- HYDROSFERA- wodna powłoka Ziemi
- BIOSFERA- strefa życia- przestrzeń zamieszkała przez organizmy żywe
Twórcy nowożytnej geografii: - Aleksander Humbdał (1769-1859)- geografia fizyczna
- Karol Ritter (1779-1859)- geografia ekonomiczna
Podział geografii: G eografia fizyczna - bada naturalne składniki przestrzeni geograficznej. Dzieli się na:
- g. astronomiczną
- geomorfologię (nauka o kształtach Ziemi)
- hydrografię (zajmuje się wodami słodkimi)
- oceanografię (------||--------------- słonymi)
- klimatologię (o klimacie)
- meteologię (o pogodzie)
- pedologię (o glebie)
- biogeografię (rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi, o organizmach żywych)
Geografia ekonomiczna - bada gospodarczą i polityczną działalność człowieka na Ziemi. Dzieli się na:
- g. społeczną- geografia ludności, osadnictwa, g. polityczna- zajmuje się istniejącymi konfliktami między państwami, tworzeniem się nowych państw
- g. gospodarcza- przemysłu, rolnictwa, usług, historyczna, praktyczna
Inny podział :
- geografia ogólna (wszystko o wszystkim)
- geografia regionalno- społeczna (wszystko o Np. państwie)
- geografia regionalna- bada ona zjawiska przyrodnicze
Funkcje geografii: - poznawcza- poznaje otoczenie nie ruszając się
- informacyjne
- praktyczne
- wychowawcze- mówienie o państwach z szacunkiem
Źródła informacji o geografii : ze skamieniałości, z obserwacji, z danych.
ZADANIA GEOGRAFII : - opisywanie i wyjaśnianie zjawisk oraz procesów zachodzących między przyrodą, a działalnością człowieka
- ocena stopnia przekształcenia środowiska w wyniku działań gospodarki człowieka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz