Usługi w badaniach problematyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usługi w badaniach problematyka - strona 1 Usługi w badaniach problematyka - strona 2 Usługi w badaniach problematyka - strona 3

Fragment notatki:


1.) Problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych Podział działalności gospodarczej na III sektory wprowadzili ekonomiści: A.G. Fisher i C. Clark. Został on zatwierdzony w 1923 roku na Międzynarodowej Konferencji Statystycznej Pracy w Genewie. Popularyzacja pojęcia „sektor trzeci” przypada na lata 30. XX wieku (ogólnoświatowy kryzys gospodarczy).
BEZROBOCIE - jest szczególnym przejawem załamania się gospodarki. Proponowano rozwój 3 sektora zwracając uwagę na dużą chłonność siły roboczej przez działalności usługowe - propagowane z popularyzacją. Eksponowano przede wszystkim możliwość zatrudnienia dużej liczby ludności, które znacznie przewyższa zatrudnienie w pozostałych sektorach. Rozwój 3 sektora traktowany jest jako czynnik dynamizujący najłatwiejszy do ilościowego uchwycenia.
2.) Problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych, przyczyny wzrostu sektora III. wzrost realnych obchodów społeczeństwa (A.G. Fisher, C. Clark)
Jeśli wzrasta realny dochód na mieszkańca to oczywistym jest, że relatywny popyt na produkty rolne spada, aby następnie został przemieszczony na artykuły przemysłowe, a w konsekwencji spaść na rzecz usług. Powyższa prawidłowość wynika z tak zwanej zróżnicowanej obchodowej elastyczności popytu na określone dobra i usługi.
postęp techniczny - pierwotny czynnik zmian struktury zatrudnienia (J. Fourestie)
Wskaźnikiem postępu technicznego jest wydajność pracy. Postęp techniczny wpływa na wzrost i zmianę struktury produkcji w konsekwencji czego następuje wzrost i zmiana struktury spożycia.
3.) Problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych, etapy rozwoju społeczno-gospodarczego. Prawo Petty
Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym spadek sektora I, stabilizację sektora II i stałym wzrostem sektora III.
4.) Problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych, struktura pracujących w układzie sektorów gospodarki. Trójkąt Ossana 5.) Problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych, U:P miernik postindustrialności. Schemat zmian relacji U:P w czasie
pracujący w usługach/prac. w przemyśle = U:P
6a.) problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych współzależności pomiędzy wzrostem a rozwojem gospodarczym, silny związek pomiędzy PKB a pracującymi w usługach. 6b.) problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych, współzależność pomiędzy wzrostem a rozwojem gospodarczym. 7.) problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych PKB - ujęcie przestrzenne.

(…)

… kapitału zależy od poziomu oszczędności.
Wysoki poziom technologii - czyli wiedzy, jak przekształcić zasoby w towary i usługi. Technologia przekłada się w większym stopniu na efektywność produkcji na wprowadzenie nowych lub ulepszenie już istniejących towarów.
Czynnik socjokulturowy
Wykład 3
Megatrendy (97' J.Naisbitt)
Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego
Od technologii siłowej…
… opracowań wycinkowych, zarówno jeśli chodzi o poszczególne składowe sektora III jak i skalę obszaru
Brak opracowań o charakterze ogólnym - syntetycznym ujmujących całość problematyki szeroko pojętych usług. Ujęcia takie np. w postaci podręczników akademickich posiadają inne działy geografii (g. przemysłu, rolnictwa, itp.)
Jednostronność dotychczasowych ujęć oraz rozpatrywaniem problematyki usług niemal wyłącznie w kontekście metod i modeli geografii osadnictwa. Wskazanym byłoby rozwinięcie podejścia rynkowego.
Przyczyny „selektywnego” rozwoju badań sektora III
Natury terminologicznej - brak sprecyzowanej zaakceptowanej definicji usług
Natury ekonomicznej - brak ekonomicznej teorii usług, które stanowiłyby odpowiednik teorii produkcji materialnej. Sytuacja ta jest wynikiem długoletniej polityki państwowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz