Międzynarodowy obrót usług - test wiedzy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy obrót usług - test wiedzy - strona 1 Międzynarodowy obrót usług - test wiedzy - strona 2 Międzynarodowy obrót usług - test wiedzy - strona 3

Fragment notatki:

TEST #1
Kogo powszechnie uznaje się za autorów tzw. teorii trzech sektorów:
Fisher, Clark, Fourastie
Hill, Stern, Hoekeman
Sampson, Snape, Breuss
Jakie usługi w krajach OECD odznaczają się najniższym stopniem globalizacji:
Handel, usługi finansowe
Usługi transportowe, telekomunikacja, nieruchomości
Usługi biznesowe (komputerowe i IT)
Niekapitałową formą BIZ nie jest:
Kontrakt menadżerski
Fuzja
Umowa franchisingowa
Niekapitałowymi formami BIZ (non-equity forms of FDI), są min:
Inwestycje greenfield
kontrakty menedżerskie
inwestycje portfelowe
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Termin „nearshoring” oznacza:
Zakup usług od podmiotu za granicą niepowiązanego z nabywcą (strona trzecia)
Zlecanie prac umysłowych Rosjanom, obywatelom krajów nadbałtyckich i państw Europy Środkowej i Wschodniej przez firmy zachodnioeuropejskie
Zlecanie usług w ramach korporacji
Głównym światowym centrum offshoringu nie jest:
Kanada
Indie
Chiny
Usługi świadczone przy międzynarodowych przepływach zarówno usługodawców jak I usługobiorców zwane są inaczej:
usługami kontaktowymi
usługami samoistnymi
usługami niewiązanymi w przestrzeni
Wg klasyfikacji stworzonej przez WTO najmniejsze znaczenie w międzynarodowych transakcjach usługowych ma:
przepływ osób fizycznych
konsumpcja za granicą
obecność handlowa- BIZ
Podział usług na usługi dla ludności i przedsiębiorstwa jest odmianą jakiej klasyfikacji?
na usługi publiczne i rynkowe
na usługi kapitałochłonne i pracochłonne
na usługi finalne i pośrednie
Która z poniższych usług nie jest usługą "niehandlową"?
Restauracyjna
Transportowa
edukacyjna
Które państwa dysponują zarówno danymi dotyczącymi aktywności filii w kraju jak i za granicą?
USA, Portugalia, Japonia
USA, Kanada, Japonia
USA, Wielka Brytania, Niemcy
M. Deardorff oparł swoje badania na :
Teorii przewag komparatywnych Teorii obfitości zasobów
Teorii ewolucji
Filie zagraniczne BIZ są:
Czymś bardzo rzadko spotykanym
Jednym z głównych sposobów produkcji usług w niektórych sektorach

(…)

… usługowej nie jest:
przemieszczenie się w przestrzeni,
produkt materialny,
wiedza
Reguła „just in time” oznacza:
zbieżność miejsca i czasu produkcji i konsumpcji usług,
sposób podziału procesów produkcyjnych w korporacji transnarodowej,
specjalne ulgi dla inwestorów zagranicznych.
Usługi uchodzące za najłatwiej transportowalne:
usługi hotelarskie
usługi komputerowe i informatyczne
usługi telekomunikacyjne…
… była w przeszłości, obecnie BIZ-y systematycznie tracą na znaczeniu
Główne grupy przyczyn stosunkowo niskiego udziału usług w handlu międzynarodowym to:
Wysokie koszty; Brak odpowiedniej infrastruktury; Niekorzystne terms of trade w sektorze usług krajów rozwijających się
Handel usługami na odległość jest trudniejszy niż towarami,; Trudność rejestracji międzynarodowego handlu usługami,; Polityka protekcjonistyczna…
… zajmujących się określoną dziedziną, znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie, połączona podobieństwami i wzajemnie się uzupełniająca to według M.E. Portera:
korporacja transnarodowa,
grono,
green-field
Jak żartobliwie scharakteryzował usługi komentator „The Economist”?
”Usługi to coś, co można kupić i sprzedać, ale nie można ich dotknąć.”
”Usługi to coś, czym możemy przytrząsnąć sobie palec”
”Usługi…
… sektor - transport, III - usługi
I sektor - produkcja rolnicza, II sektor - przemysł paliwowo- energetyczny, III sektor - transport
Nowa geografia ekonomiczna to:
nauka o przestrzennym zróżnicowaniu struktur fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnym powiązaniu.
Ujmowanie w ramach teorii lokalizacji działalności gospodarczej w świecie współczesnych uwarunkowań rozwoju wymiany międzynarodowej i międzynarodowej migracji czynników wytwórczych, a zatem także międzynarodowej wymiany usług.
dyscyplina geografii zajmująca się wzajemnym oddziaływaniem przestrzeni geograficznej i procesów politycznych. Innymi słowy, zajmuje się badaniem zjawisk i systemów politycznych w ich kontekście przestrzennym.
Który z „Układów” ustalonych podczas negocjacji w ramach GATT dotyczył usług…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz