Międzynarodowy obrót usług - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy obrót usług - pytania na egzamin - strona 1 Międzynarodowy obrót usług - pytania na egzamin - strona 2 Międzynarodowy obrót usług - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1.Kto jest autorem definicji usług dominującej w literaturze
fachowej?(„usługę można określić jako zmianę funkcjonowania osoby lub dobra
będącego własnością określonego podmiotu gospodarczego, która ma miejsce
wskutek działania innego podmiotu, pod warunkiem wszakże udzielenia na to
pozwolenia w postaci odpowiedniego porozumienia tejże osoby lub tego drugiego
podmiotu”)
a. R.M.Stern b. T.P.Hill c. A.G.B.Fisher d.C.Clark
2.Do którego rodzaju usług według podziału GATS należy zaliczyć
usługi marketingowe? a. Świadczenie usług przez granice narodowe
b. Zagraniczna konsumpcja usług
c. Obecność handlowa
d. Obecność poza granicami kraju określonych osób
ZBIGNIEW ZIMNY
1.Który kraj jako jedyny rejestruje handel zagraniczny filii KTN dla
usług? a. Wielka Brytania b. Japonia c. Niemcy d. Stany Zjednoczone
2.Dokończ cytat z „The Economist”- „usługi to coś, co można
kupić i sprzedać, ale…” a. nie można zobaczyć
b. nie można sobie upuścić na nogę
c. nie można zważyć
d. nie można dotknąć
ANDŹELIKA KUŹNAR
1.Do głównych center offshoringu NIE należą: a. Malezja b. Indie c. Filipiny d. Irlandia
2.Uzupełnij. „Przyczyny lokalizowania centrów usługowych w tych
krajach dobrze oddaje następujące stwierdzenie „Chiny są za daleko, Indie nie
mają właściwej infrastruktury a ……………. jest akurat”” a. Rosja b. Europa Zachodnia c. Europa Wschodnia d. Irlandia
Magda S.
Misala: - footloose services to inaczej określenie  a) usług, które nierozeralnie łączą sie z towarem i tylko w ten sposób mogą byc transportowane np. koncert nagrany na płycie CD  b) usług mających miejsce przy jednoczesnym przemieszczaniu się usługodawcy i usługobiorcy świadczonych na terenie kraju trzeciego np. organizacja imprezy sportowej.  c) usług, które realizowane są wyłącznie w kraju macierzystym usługodawcy i/ lub oferenta usług np. usługi turysrtczne 2. Zimny: - Które BIZ nie służą bezpośredni produkcji usług:  a) umowy menadżerskie i umowy o pratnerstwie  b) te. które ulokowane są w krajach stawrzających lepsze uwarunkowania prawne i podatkowe  c) te, które tworzone są na zasadzie franczyzy Największy udział (procentowy)  w handlu usługami wg. podziału stworzonego przez WTO ma:  a) obecność handlowa za granicą, czyli tworzenie BIZ  b) handel transgraniczny  c) konsumpcja za granicą

(…)

…, stworzony jeszcze przez GATT  c) IMF- Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikujący bilanse płatnicze państw - offshore outsourcing to:  a) zakup usług od podmiotu za granicą niepowiązanego z nabywcą  b) zlecenie i produkcja usługi następuje w ramach korporacji  c) usługa opuszcza firmę i "wykorzystana" w kraju zostaje później odsprzedana za granicę.
Monika P
Pytania do tekstu Andżeliki Kuźnar:
1. Jaka…
… za ž eksportu USA?
a. KTN
b. KKK
c. Al Gore <sektor rozrywki>
d. Triumwirat, oczywiście: Chiny, Al-Kaida i reszta komunistów
Kuźnar:
1. Argumenty za liberalizacją handlu usługami to:
a. Liberalizm jest w modzie, a handel był, jest i będzie.
b. Obce inwestycje zaczną napływać, spadnie bezrobocie, kraj się rozwinie, wybudują autostrady
c. Zaczną napływać zagraniczne inwestycje bezpośrednie, co pociągnie…
… gospodarczym
Stopnia komplementarności w stosunku do handlu międzynarodowego oraz kierunki migracji ludności i kapitału
Jednym z trzech twórców Teorii trzech sektorów NIE jest:
A.G.B Fischer
C.Clark
A.C.McCullock
Zbigniew Zimny
Rozwinięcie skrótu FATS według terminologii GATS oznacza:
konsumpcje zagranicą
handel usługami filii zagranicznych
produkcje zagraniczną filii korporacji transnarodowych
Największy…
… klasyfikacji WTO mają:
a: handel transgraniczny
b: konsumpcja za granicą
c: obecność handlowa - BIZ
d: przepływ osób fizycznych
 
4. [Kuźnar] Offshore outsourcing to:
a: zakup usług od podmiotu za granicą niepowiązanego z nabywcą [strona trzecia]
b: zlecenie usług w ramach korporacji
c: zakup usług wewnątrz kraju, od podmiotu niepowiązanego z nabywcą
 
5. Który z procesów nie wpływa pozytywnie na rozwój…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz