Egzamin licencjacki (1)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin licencjacki (1) - strona 1 Egzamin licencjacki (1) - strona 2 Egzamin licencjacki (1) - strona 3

Fragment notatki:


Egzamin licencjacki - 2010 1. W którą stronę kręci /obraca się Ziemia (i cudowne dwie odpowiedzi, że na północy inaczej niż na południu). ( z zachodu na wschód ) 2. Do kartograficznej prezentacji danych bezwzględnych NIE nadaje się metoda:
a) kartogramu
b) izolinii
c) kartodiagramu
d) kropkowa
3. Skala mapy jest relacją liczbową określającą stopień zmniejszenia wymiaru obiektów geograficznych przedstawionych na mapie do rzeczywistej ich wielkości w terenie. Wymiarem tym jest:
a) relacja odległości b) powierzchnia
c) kąty
4. Jedynym modelem Ziemi bez zniekształceń jest:
a) mapa
b) mapa ogólno geograficzna
c) globus
d) mapa i globus
5. Zapis 214.345 odpowiada mapie w układzie:
a) Borowa Góra
b) układ 1942
c) układ 1965
d) układ 1992 Z jakiej mapy topograficznej jest godło abc.xyz (1965)
6. Świadomym działaniem twórcy mapy, polegającym na wyborze, uproszczeniu i uogólnieniu jej treści w celu podniesienia jej wartości poznawczej jest:
a) redakcja kartograficzna
b) kompilacja kartograficzna
c) redundancja kartograficzna
d) generalizacja kartograficzna
7. Czynnikiem dominującym w powstaniu gleby typu rędzina jest:
a) klimat
b) skała macierzysta c) brak jednego czynnika dominującego
d) roślinność
8. Czym jest zwierciadło piezometryczne?
9. Kotły eworsyjne (wybierz prawdziwe określenie ich dotyczące):
a) najgłębsze są w Karkonoszach (np. Śnieżne Kotły)
b) najgłębsze są w Tatrach Wysokich (np. Wielki Staw)
c) powstają w korytach rzecznych (np. Dolina Białego) d) powstają w dnach jaskiń szczelinowych (np. Jaskinia Mroźna)
10. Największe religie na świecie według liczby wyznawców to: a) hinduizm i islam b) hinduizm i buddyzm c) islam i chrześcijaństwo d) buddyzm i chrześcijaństwo 11. Kiedy nastąpiła pierwsza faza/fala dekolonizacji:
a) pierwsza poł. XIX wieku
b) druga poł. XIX w.
c) pierwsza poł. XX w.
d) druga poł. XX w.
12. Nadumieralność mężczyzn występuje w przedziale wiekowym: a) 20-30 lat b) 40-50 lat c) 60-70 lat d)

(…)

…. Z którym krajem Polska ma najdłuższą granicę? Czechy
32. Kim jest Turysta wg WTO?
Osoba przebywająca za granicami do roku czasu
33. Szelf kontynentalny według międzynarodowej..? Sięga..:
a) do 130 m
b) do 200 m
c) między linią brzegową a stokiem kontynentalnym
34. Jaki przemysł jest zależny od lokalizacji:
a) wydobywczy
b) włókienniczy i odzieżowy
c) spożywczy
35. Co jest powierzchnia odniesienia w geodezji…
…) Kaukaz
d) Pamir
43. Okres wegetacyjny- definicja
44. Podana była definicja- odp. ład przestrzenny
45. Złoża soli (Kłodawa)
46. Krzywa konsumpcyjna (jak długo obowiązuje)..
47. W którym województwie jest największe rozdrobienie agrarne? (małopolskie)
48. Czym są/ czego dotyczą relacje topologiczne..(sąsiedztwa obiektów)
49. Czym jest kaptaż../ Kiedy dochodzi do kaptażu - erozja wsteczna
50. Wydmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz