pojęcie i kalsyfikacja usług

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pojęcie i kalsyfikacja usług - strona 1 pojęcie i kalsyfikacja usług - strona 2 pojęcie i kalsyfikacja usług - strona 3

Fragment notatki:


Pojęcie i kryteria klasyfikacji usług wg C. Clark'a (1940)
USŁUGI to inne zróżnicowane, działalności gospodarcze nie wchodzące w zakres sektora I i II. Wymienił: handel i obieg, transport, administrację publiczną, naprawy artykułów związanych z gospodarstwem domowym, usługi osobiste i wszystkie inne specjalistyczne.
wg A.G.B Fisher'a (1952)
USŁUGI to rodzaje działalności, których wynik konsumenci zużywają bezpośrednio dla siebie - tylko takie nazywał usługami. Uważał, że zakres pojęcia sektor III jest szerszy niż pojęcie usługi.
Sektor a sfera usług:
I - sektor pierwszy (rolniczy) usługi w sektorze rolnictwa
II - sektor drugi (przemysłowy) usługi w sektorze przemysłu
III - sektor III (usługowy) sfera usług
wg O. Lange'a (1967)
USŁUGI to czynności związane z zaspokojeniem potrzeb ludzkich ale nie służace bezpośrednio do produkowania przedmiotów. Uważał, że świadczenie usług jest pracą. Efektem pracy jest czynność, nie nowy przedmiot.
wg Cz. Niewadzi (1975)
USŁUGI to wszelkie czynności zaspokajające potrzeby ludzkie o charakterze świadczeń jednych osób fizycznych lub prawnych na rzecz drugich. Usługi nie są związane bezpośrednio z wytwarzaniem produktów.
wg K. Polarczyk (1971)
USŁUGI to praca wytwórcza, której efektem jest wartość użytkowa odtworzona lub nadana istniejącemu lub ukształtowanemu już wcześniej obiektowi w wyniku świadczenia usługi na jego rzecz. wg J.B. Quinn, J.J. Baruch, P.C. Paquette (1988)
USŁUGI to przedmiot wymiany (miedzy ludźmi), którego nie można upuścić sobie na nogi.
wg E. Nowosielskiej (1994) !
USŁUGI to wszystkie prace (czynności) usługowe bez względu na ich miejsce w klasyfikacji gospodarki narodowej. Usługami są czynności sklasyfikowane w sektorach produkcyjnych gospodarki (w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle, budownictwie) jak i prace w działach usługowych, czyli nie będące produkcją rolniczą, przemysłową, itd.
Główne cechy usług: w zasadzie wykonywane w trakcie kontaktów międzyludzkich
w zasadzie usługi na ogół są konsumowane w miejscu lub kraju wytwarzania
mniej podatne na postęp techniczny i posiadają wyższą elastyczność dochodową niż pozostałe działalności
zwiększają użyteczność dóbr wcześniej wytworzonych lub zmierzające do wzbogacenia „walorów ludzkich” inaczej potencjału ludzkiego (zdolność do wykonywania pracy).
Kryteria klasyfikacji usług: Stopień obligatoryjności korzystania z usług
Czas ukazywania się efektu działania usług
Wielkość obszaru objętego działaniem
Okres świadczenia usług
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz