Kryteria klasyfikacji i usług

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria klasyfikacji i usług - strona 1 Kryteria klasyfikacji i usług - strona 2

Fragment notatki:

2. Kryteria klasyfikacji i usług I - ze względu na wynik pracy usługowej (K. Polarczyk, 1971)
Renowacyjne (naprawcze): zachowanie lub przywracanie (ochrona) wartości użytkowej produkcji materiałów np. naprawa, renowacja
Informacyjne - przetwarzanie, przekazywanie informacji
Dystrybucyjne - przechowywanie, przekazywanie dóbr materialnych
Rekreacyjne - odnawianie i rekreacja st. Fizjologicznych człowieka
Oświatowo-kulturalne
Organizacyjne
Zdrowotne
II. - ze względu na stopień obligatoryjności korzystają z usług
Obligatoryjne - korzystanie jest przymusowe np. szkoła podstawowa, szczepienie ochronne, najwyższy stopień koncentracji przestrzennej Obligatoryjno-subiektywne - korzystanie przymusowe w wyniku określonych warunków np. opieka zdrowotna, szkolnictwo średnie i wyższe, wybór zależy od oferty
Fakultatywne bez ograniczeń - korzystanie jest całkowicie dobrowolne, np. kino, dom kultury, świetlica, ośrodek sportowy.
Fakultatywne z ograniczeniami - korzystanie dobrowolne, ale podjęcie decyzji jest określone przez różne czynniki, np. sytuacja finansowa
W latach 30-tych XX wieku wprowadzono podział gospodarki narodowej na sfery: rolniczą, przemysłową i usługową - granica nie jest wyraźnie zaznaczona; sfera usług to pojęcie znacznie szersze niż sektor usług
Sektor usług - zalicza się do niego działalności tradycyjnie zaliczane do usług.
Sfera usług - obejmuje też usługi w sektorach produkcyjnych: rolnicz. i przem. np. przewóz produktów
III. - uszeregowanie usług objętych PKD do 3 podstawowych sfer usług
Usługi dla producentów i biznesów (transport, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości itd.)
Usługi dla konsumentów (materialne i niematerialne)
Usługi ogólno społeczne
IV. - przestrzeń - usługi dzielimy na:
Powszechne Wyspecjalizowane - występują rzadko
Próg rentowności - minimalna liczba osób obsługiwana przez dany zakład usługowy, przy której wpływy są większe od kosztów, czyli jest generowany zysk (ile osób potrzeba aby funkcjonowanie zakładu było rentowne) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz