Marketing usług - wykład 1 (sem.VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing usług - wykład 1 (sem.VI) - strona 1 Marketing usług - wykład 1 (sem.VI) - strona 2 Marketing usług - wykład 1 (sem.VI) - strona 3

Fragment notatki:

WY 1Dlaczego marketing usług?
Obecnie następuje gwałtowny rozwój usług w wielu krajach;
Wiodąca rola usług w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów;
Możliwość pomiaru usługi za pomocą prostych wskaźników (kraje wysoko rozwinięte: udział w PKB 60-70, udział usług w zatrudnieniu ogółem 70-75, Polska: udział w PKB ponad 55, udział usług w zatrudnieniu ogółem 56)
Firmy sektora usług świadczą usługi o charakterze niematerialnym o określonej wartości dla usługobiorcy - trudniej jest zadowolić klienta;
Usługa jest czynnością świadczoną na rzecz klienta;
Praca w sektorze usług jest droższa niż w pozostałych sektorach.
Usługi rozwijające się najszybciej:
Usługi o charakterze finansowym (bankowość, ubezpieczenia)
Łączność
Turystyka (hotelarstwo)
Rozrywka
Handel
Doradztwo karne i finansowe
Edukacja
Ochrona mienia
Wystawiennictwo
Dynamiczny rozwój sektora usług powoduje wzrost popytu na usługi. Przeskłanki rozwoju popytu na usługi:
Swoboda podejmowania działalności gospodarczej
Wzrost dobrobytu ludności
Postęp cywilizacyjny
Zmiana bilansu czasu - w krajach wysoko rozwiniętych następuje skracanie czasu pracy i wydłużenie czasu wolnego, wyzwala się zapotrzebowanie na zapełnienie czasu wolnego
Wzrost wydajności pracy i skrócenie czasu pracy dzięki postępowi technicznemu
Złożoność rynku, duża konkurencja - firmy korzystają z pomocy profesjonalnych usług; outsourcing - profesjonalni wykonawcy usług, oszczędność dla przedsiębiorstw
Rozwój usług opartych na wysokich technologiach (ICT - technologie informacyjno - komunikacyjne
Geneza usług
Zachodzące przeobrażenia w gospodarce powodują zmiany w strukturze usług
Przeobrażenia w każdej ze sfer aktywności
Restrukturyzacja gospodarki w Polsce - coraz większa rola usług
Charakterystyka usług:
Usługi są bardzo zróżnicowane pod względem czynności przy zaspokajaniu potrzeb
Usługi zaspokajają potrzeby materialne i niematerialne
Usługi są świadczone różnorodnym podmiotom (dostawcy, zaopatrzenie, pośrednicy itp.)
Start sektora usług zależy od stany świadomości tej dziedziny gospodarki
Pojęcia stosowane przy charakterystyce sektora usług
Sektor usług to pojęcie najstarsze i wywodzi się z trójsektorowego podziału gospodarki, twórcy Clarc, Fisher
SEKTOR 1 rolniczy (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo)
SEKTOR 2 (przemysł, budownictwo)
SEKTOR 3 usługowy (transport i łączność, obrót towarowy, gospodarka komunalna, oświata nauka i kultura, ochrona zdrowia, administracja i wymiar sprawiedliwości, instytucje finansowe, organizacje polityczne i społeczne) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz