Marketing usług zdrowotnych

note /search

Marketing usług - wykład 21 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

wy 21 Lojalność marketingowa usług (marketing partnerski, relacji)- kładzie szczególny nacisk na utrzymanie stałego klienta. Lojalny klient: 1.dokonuje regularnych, powtarzających się zakupów 2.korzysta z produktów oferowanych przez firmę 3.rozpowszechnia pozytywne informacje o swojej firmie 4. je...

Marketing usług - wykład 1 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

WY 1Dlaczego marketing usług? Obecnie następuje gwałtowny rozwój usług w wielu krajach; Wiodąca rola usług w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów; Możliwość pomiaru usługi za pomocą prostych wskaźników (kraje wysoko rozwinięte: udział w PKB 60-70, udział usług w zatrudnieniu ogółem 70-75, Polska...

Marketing usług - wykład 2 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Sfera usług: pojęcie utożsamiane z sekcjami usługowymi, powszechnie ujmowana klasyfikacja usług Szeroka sfera usług: czynności usługowe są wykonywane we wszystkich działach narodowej gospodarki, wszechobecność usług PRODUKCJA (usługi związane z procesem produkcji) - PODZIAŁ-WYMIANA usługi - KONSUM...

Marketing usług - wykład 3 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Wy 3 Usługa w procesie gospodarczym jest użytecznym produktem niematerialnym, który jest wytworzony w wyniku pracy ludzkiej (czynności) przez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu (osobę lub przedmiot) w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. Cechy usług: 1 Niematerialny efekt: Duże utrudn...

Marketing usług - wykład 4 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

WY 4 PKD - Usługi wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: szeroki zakres usługi, odzwierciedlenie EKD (europejska klasyfikacja działalności) z 2007r. A-F -działalność produkcyjna (rolnictwo, przemysł, budownictwo) G -hande...

Marketing usług - wykład 5(sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Wy 5 Rola i znaczenie handlu: Handel- zawodowe pośredniczenie w wymianie towarów na rynku , odkupienie produktów od producentów oraz sprzedaż finalnym nabywcom. Handel stanowi podstawowe ogniwo kanałów dystrybucji, które polega na dostarczeniu w odpowiednie miejsce i czasie produktu, którego oczek...

Marketing usług - wykład 6 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Prof. Sobczyk, Marketing usług, wykład 6, (sem. VI) Wy 6 Elementy działań firmy na rynku: marketing-mix: produkt ,personel ,promocja, dystrybucja, cena. Niektórzy badacze dodają jeszcze do marketingu mix: proces (procedura świadczenia usługi), warunki materialne procesu świadczenia usługi (phisica...

Marketing usług - wykład 7 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Wy 7 MARKETINGOWA DEFINICJA PRODUKTU- USŁUGI - każda usługa jest produktem - usługa musi mieć zdolność do zaspokajania konkretnych potrzeb ludzkich - potrzeby powinny być lepiej zaspokajane niż u konkurencji - na użyteczność usługi ma wpływ struktura usługi - w ujęciu prawnym usługę nazywa się czy...

Marketing usług - wykład 8 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2856

Wy 8 Szerokośc- układ różnych usług w ofercie Głębokośc- liczba odmian kadego produktu Rodzaje asortymentu: Asortyment głęboki i szeroki- hipermarket Asortyment wąski i głęboki- specjalizacja sklepu Asortyment szeroki i płytki- butik wielobranżowy, kiosk ruch Asortyment wąski i płytki- automa...

Marketing usług - wykład 9 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Wy 9 Przesłanki wprowadzenia innowacji w usługach: Silne otoczenie konkurencyjne Redukcja ryzyka przy poszerzaniu lub pogłębianiu nowych usług Rozwój nowych technologii przyspieszających docieranie usługi do klienta Rozwój nowych usług powodujących wykorzystanie lepiej posiadanych środków Zjaw...