Marketing usług - wykład 4 (sem.VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing usług - wykład 4 (sem.VI) - strona 1 Marketing usług - wykład 4 (sem.VI) - strona 2

Fragment notatki:

WY 4 PKD - Usługi wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: szeroki zakres usługi, odzwierciedlenie EKD (europejska klasyfikacja działalności) z 2007r.
A-F -działalność produkcyjna (rolnictwo, przemysł, budownictwo)
G -handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H- transport i gospodarka magazynowa
I -działalność związana z z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J - informacja i komunikacja
K -działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O -administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P -edukacja
Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R- działalnosć związana z kulturą, rozrywką rekreacją
S- pozostała działalność usługowa
T- gospodarstwo domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potzreby
U- organizacje i zespoły eksterytorialne
Usługi związane z kapitałem ludzkim: edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna
Usługi związane z czasem wolnym: kultura, turystyka, hotele, restauracje
Usługi związane z komunikowaniem się i przemieszczaniem : telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe
Usługi związane z finansami i nieruchomościami: bankowe, ubezpieczeniowe, obsługa nieruchomości i firm
Usługi administracji publicznej w zakresie obronności, porządku i bezpieczeństwa publicznego
Działalność organizacji politycznych i społecznych
Klasyfikacja mnogich (dychotomicznych) podziałów usług:
1.charakter kontaktu z odbiorcą:
-usługi świadczone w bezpośrednim kontakcie np. hotelarskie
-usługi świadczone w pośrednim kontakcie, za pomocą Internetu
2.stopień dopasowania usługi do odbiorcy:
-usługi standaryzowane
-usługi indywidualne
3.fluktuacja popytu:
-sezonowe i niesezonowe
4.rodzaje odbiorcy:
-usługi dla odbiorców indywidualnych
- dla instytucjonalnych (korporacyjnych)
5.rodzaj wyniku pracy:
-usługi materialne - usługi produkcyjne - usługi niematerialne -usługi konsumpcyjne
6.cel ekonomiczny usługodawcy:
-usługi komercyjne (for profit)
-niekomercyjne (non-profit)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz