Marketing usług

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing usług - strona 1 Marketing usług - strona 2 Marketing usług - strona 3

Fragment notatki:


2. Organizacja non-profit - organizacja , która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku . Najczęściej jest to stowarzyszenie - dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której podstawą jest praca społeczna członków. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych .
W Polsce łącznie zarejestrowanych jest ok. 33 tys. organizacji non-profit.
3. Inne nazwy :
Organizacje charytatywne Organizacje niezależne Organizacje wolontarystyczne Organizacje zwolnione z podatku Organizacje pozarządowe 4. Przykładowe organizacje non profit w zależności rodzaju działalności. Rodzaj działalno ś ci Typy organizacji Usługi oświatowe
Szkoły wyższe, średnie, muzyczne,
niektóre organizacje oświatowe
Usługi z zakresu kultury
Muzea, teatry, opery, filharmonie,
biblioteki, ośrodki kultury
Usługi z zakresu ochrony zdrowia
Szpitale, kliniki, sanatoria
Działalność charytatywna
Fundacje, organizacje charytatywne
Działalność społeczna
Organizacje o określonym programie np.
ochrona środowiska, ruchy i kampanie
społeczne na rzecz walki z nałogami,
przeciw energii nuklearnej, o prawa
konsumenta
Działalność polityczna i związkowa
Partie polityczne, politycy, związki
zawodowe Marketing mix w zakresie usług non-profit M arketing mix w zakresie usług non - profit to zbiór narzędzi marketingowych, które są stosowane przez organizację non- profit w dążeniu do realizacji zamierzonych celów wśród ludzi i społeczności. Wyróżnia go przede wszystkim to, że w przypadku organizacji dobroczynnych istnieje dwa rodzaje klienteli, ponieważ donatorzy funduszy rzadko są tymi, którzy mogli by skorzystać z usług świadczonych w ramach działalności dobroczynnych. Kompozycja marketingowa: Kompozycja marketingowa w zakresie usług non-profit składa się z siedmiu elementów, tzw. "7P", które zostaną po kolei omówione poniżej. 6.Produkt lub usługa Według P. Kotleta usługa posiada trzy aspekty: rdzenny, materialny i dodatkowy. Jeśli przyjmiemy ten model usługi dla organizacji non-profit to będziemy mogli sklasyfikować elementy usługi zarówno wobec odbiorców jak i tych, kto finansuje działania organizacji.
Niezmierne ważne dla organizacji dobroczynnych przy kształtowaniu swojej oferty usługowej jest

(…)

… na temat różnych zagadnień; telefoniczne "gorące linie" - prowadzenie infolinii zapewniające pomoc i wskazówki potrzebującym. 13. Marketing bezpośredni jest szeroko stosowany przez organizacje dobroczynne, które nauczyły się w kreatywny sposób zarządzać bazami danych. Najczęściej wykorzystywane przez organizacje non-profit formy marketingu bezpośredniego to:
sprzedaż wysyłkowa - adresowanie przesyłek dostosowanych do konkretnego odbiorcy; telemarketing - najpopularniejszą jego formą w sektorze non - profit jest odbieranie sygnałów od klientów, tak donatorów jak i beneficjentów, z wykorzystaniem darmowej infolinii; sprzedaż bezpośrednia - zdobywanie funduszy za pomocą akwizycji i sprzedaży obnośnej popularne szczególnie wśród lokalnych organizacji. Jest to także skuteczny sposób na tworzenie świadomości…
… pozyskiwania funduszy na danym terenie itp.
9. Ważny, jeśli nie najważniejszy, jest także sposób dotarcia do klienteli. Przy pozyskiwaniu funduszy tego typu organizacje zazwyczaj korzystają z narzędzi marketingu bezpośredniego, agentów, wolontariuszy, skrzynek na datki. Dużą rolę w dotarciu do donatorów odgrywają bezspornie media i Internet. 10.Promocja
W ramach kompozycji marketingowej jest wykorzystywana…
… klientami służą zazwyczaj reklama w mediach, promocja sprzedaży, czyli wszelka bezpośrednia zachęta do dokonania zakupu lub udzielenia datku obecna w punkcie sprzedaży lub w jego pobliżu, narzędzia public relations oraz marketingu bezpośredniego. 12.W celu wywołania pozytywnego nastawienia wśród docelowych adresatów organizacja non-profit może wykorzystać następujące narzędzia public relations:
publikacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz