Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

note /search

Marketing usług

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1960

2. Organizacja non-profit - organizacja , która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku . Najczęściej jest to stowarzyszenie - dobrowolne, trwałe i...

Cechy usług i cechy marketingu usług na przykładzie Alior banku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 6902

Cechy usług i cechy marketingu usług na przykładzie Alior Banku, stworzoną na potrzebę zaliczenia ćwiczeń u dr hab. Grażyny Śmigielskiej - ćw. marketing w handlu i usługach. Prezetacja składa się z 19 slajdów. Na slajdach tych opisane są natępu...

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

 • Politechnika Wrocławska
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3003

in. zagadnienia takie jak: zastosowanie marketingu w turystyce i rekreacji, marketing, sfery marketingu, rynek turystyczny, segmentacja, determinanty procesu segmentacji, wybór docelowych segmentów rynku. W notatce znaleźć można równie...

Resumen marketing de servicios

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

El sector de los servicios La importancia de los servicios en la actividad económica Factores que explican el desarrollo de los servicios 1.3. Tendencias actuales en la comercialización de servicios 2. Los servicios 2.1. Las diferencias entre bienes y servicios 2.2. Clasificación de los servicios 2...

Cechy marketingu usług organizacji non profit – uniwersytet ekonomiczn...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Proces przekazywania wiedzy ekonomicznej na poszczególnych wydziałach z różnych jej dziedzin (uczelnia podzielona na wydziały, wydziały na kierunki), znaczne zróżnicowanie oferty, ciągłe poszukiwanie nowych ofert dydaktycznych Celem jest dobre wykształcenie studentów, którzy staną się w przys...

ćwiczenia-marketing

 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4032

podstawowe pojęcia z marketigu Definicje  marketingu "marketing pokazuje jak generować maksymalne przychody minimalnymi kosztami przy 100% zadowoleniu klienta." 1. Marketing  jest procesem społeczno-gospodarczym mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty i usługi o...

Cechy marketingu usług organizacji non profit - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 728

Organizacja non profit jest to organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. ...