Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych - strona 1 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych - strona 2 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: zastosowanie marketingu w turystyce i rekreacji, marketing, sfery marketingu, rynek turystyczny, segmentacja, determinanty procesu segmentacji, wybór docelowych segmentów rynku.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: produkt turystyczny, cykl życia produktu turystycznego, rynkowy cykl życia produktu, funkcje cen w marketingu, determinanty wrażliwości cenowej popytu, styl negocjacji, cena prestiżowa, selektywna strategia cen.

AGENT TURYST - pełnione funkcje:
- podstawowy typ sprzedawcy
- urzędnik-operator
- przedstawiciel handlowy
- doradca firmy
………………………………………………………………………… APPROPRIATION -„budżet reklamy” („above-the-line”)
AUDYTORIUM - czytelnicy, widzowie, słuchacze… poddani oddziaływaniu mediów
Audytorium DOCELOWE - segmenty wyodrębnione do celów komunikacyjnych; grupy potencjalnych nabywców, którzy prawdopodobnie zareagują na przekaz
BRANDING - rynkowe wyróżnienie, kreowanie wizerunku pozytywnie odbiegającego od substytutów
CPT - koszt dotarcia z przekazem reklamowym do 1000 osób z grupy docelowej; podstawowy wskaźnik kosztów przy zakupie powierzchni/czasu reklamowego
…………………………………………………………………….
CENA
ZWIĄZKI pom. CENĄ a DZIAŁANIAMI MARKETINGOWYMI:
- komplementarne, tj. wzrost $ na dystrybucję i promocję = wzrost popytu + wzrost kosztów = wzrost ceny spadek popytu
- substytucyjne, tj. wysoka cena = dobry produkt, szeroka dystrybucja, intensywna promocja
FUNKCJE CEN w marketingu:
funkcje związane ze wzrostem sprzedaży:
funkcje związane z udziałem w rynku:
zysk
PODMIOTY kształtowania cen:
Proces ustalania i zmian ceny zależy przede wszystkim od istniejących ROZWIĄZAŃ INSTYTUCJONALNYCH:
- określenie bezwzględnego poziomu ceny (zmienna niezależna)
- określenie cen maksymalnych i minimalnych ( poniżej max i powyżej max- zmienne zależne)
- określenie granic, czyli cen min i max ( w widełkach zależne, poza nimi niezależne)
Decyzje cenowe PODEJMOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO: - monopol (decyzyjna) jedynymi barierami są ograniczenia po stronie popytu, których intensywność zależy w szczególności od charakteru potrzeb zaspokajanych przez produkt)
- oligopson lub oligopol (zależna)
- konkurencja doskonała- polipol (niezależna) cena kształtowane przez rynek zdarzenia się popytu i podaży
Podstawy KSZTAŁTOWANIA SIĘ CEN (3C):
KOSZTOWA (costs) - cena pokrywa koszty całkowite (KC), brakj ceny max, cena minimalna = koszty jednostkowe prod. + % narzut kosztów ogólnych * KStałe w firmie o orientacji rynkowej wysokie (ich udział w KC)
* KS w firmie o orientacji kosztowej niskie (mały udział w KC)
**** Marketing nie uwzględnia kosztów jako głównego wyznacznika cen !!!!!!!!!!!!!!
KONKURENCYJNA (competitors)
* Minimalny krańcowy próg cenowy
* Max krańcowy próg cenowy
POPYTOWA (customers) Determinanty wrażliwości cenowej popytu * poziom dochodów turystów - im wyższy = elast popytu mniejsza


(…)

…, liczba podróży)
- zmienne objaśniające : motywy, poszukiwane korzyści, psychografia (przyzwyczajenia), rola grup odniesienia
- zmienne charakteryzujące styl życia** : postawy i zachowania
- zmienne geodemograficzne : miejsce i warunki zamieszkania, mniejsze obszary niż kraj/region
*** Wg stylu życia: Yuppies-młodzi profesjonaliści; Dinks-bezdzietne $ małżeństwa; Wooppies-$$$ starzy ludzie; Glammies…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz