Instutucja non-profit - projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instutucja non-profit - projekt  - strona 1 Instutucja non-profit - projekt  - strona 2 Instutucja non-profit - projekt  - strona 3

Fragment notatki:


MARKETING INSTYTUCJI NON PROFIT Wybraną przez nas instytucją non-profil jest Polska Akcja Humanitarna, która zajmuje się pomocą osobom potrzebującym, wspiera najbardziej cierpiących i tych którzy tej pomocy potrzebują. Zespół PAH stanowi około 70 pracowników oraz grupa ponad 90 stałych wolontariuszy, którzy są skłonni w każdej chwili nieść pomoc. Głównym prezesem od początku powstania fundacji (czyli od 1992 roku) jest pani Janina Ochojska. Wspierają ją jako pozostali członkowie zarządu: Grzegorz Gruca, Włodzimierz Sarna, Maciej Bagiński i Aleksandra Rezunow. Funkcję nadzoru pełni również Komisja Rewizyjna którą tworzą: Henryk Wujec, Dariusz Płatek i Paulina Plich. Polska Akcja Humanitarna to organizacja pozarządowa, a od 2004 roku także organizacja pożytku publicznego, wpisana do KRS pod nr 0000136833. Praca PAH nie służy wypracowywaniu zysków, ale jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich którzy tam pracują i pomagają. Ich celem jest zmienianie świata na lepsze. Osoby uczestniczące w tych akcjach zobowiązują się do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz do rozwijania się i podnoszenia jakości pomocy. Działania PAH mobilizują ludzi z bardzo różnych środowisk społecznych, którzy chcą pomagać bezinteresownie i solidaryzować się z potrzebującymi. Dzięki zaangażowaniu tych ludzi zorganizowali wiele spontanicznych akcji pomocowych. Koncentrowali się głównie na pomocy natychmiastowej, wysyłając w miejsce konfliktów i katastrof naturalnych konwoje z darami pierwszej potrzeby - żywnością, lekami, sprzętem rehabilitacyjnym i innymi, najbardziej podstawowymi środkami niezbędnymi do przeżycia. Organizacja ta pomaga nie tylko osobom z naszego rodzimego kraju, ale także w wielu miejscach na świecie, gdzie styka się z rozmaitymi sytuacjami kryzysowymi. Bardzo dokładnie obserwują różne formy niesienia pomocy. Dzięki tym doświadczeniom rozbudowują i wyspecjalizowują zakres zaangażowania. Dzisiaj działają mając na uwadze długotrwały i stabilny rozwój danego regionu dotkniętego wojną czy kataklizmem. Ich misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Odpowiedzialność za świat pojmują jako możliwość rzeczywistego uczestnictwa i posiadania wpływu w procesie pomocy przez każdego pracownika i wolontariusza PAH. Praca każdego z nich przyczynia się do ratowania życia ludzi. To zobowiązuje pracowników PAH do rozwijania się i podnoszenia jakości udzielania pomocy potrzebującym. Najważniejszym celem strategicznym organizacji jest walka z ubóstwem poprzez stworzenie możliwości korzystania z niezbywalnych praw człowieka. Działają na rzecz prawa dostępu do wody i należytych warunków sanitarnych,  prawa dostępu do edukacji, prawa dostępu do żywności, prawa do życia w godnych warunkach, prawa do zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Oprócz zmieniania świata na lepsze, ich celem jest również angażowanie całego społeczeństwa do niesienia pomocy. PAH można wspomóc poprzez wolontariat lub dofinansowanie. W ten sposób budują solidarne działanie, przez które, każdy na miarę swoich środków może pomóc innym. Dzięki temu tworzą kulturę tolerancji wobec innych oraz odpowiedzialności globalnej w naszym kraju. Naczelną zasadą PAH jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka. W tych działaniach w terenie dążą do aktywnego włączania społeczności lokalnych w proces dostarczania pomocy w celu jak najszybszego uniezależnienia ich od pomocy zewnętrznej.

(…)

… usługi - PAH stara się zapoznać społeczeństwo ze swoja działalnością i skłonić do skorzystania z jej usług. Cechami tych usług, charakterystycznymi dla organizacji non profit, są: niematerialność, nierozłączność, brak możliwości przechowywania. Fundacja oferuje swoim odbiorcom produkt niematerialny w postaci świadczeń dotyczących organizowania pomocy humanitarnej, rozwojowej i oświatowej, działań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz