Marketing usług zdrowotnych - strona 2

Marketing usług - wykład 11 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Wy 11 Jakość usług Trudno ją jednoznacznie zdefiniować: W związku z zmianą charakteru rynku usług zmienia się czynnik konkurencyjności z ilościowego na jakościowy Nadwyżka usług nad popytem Jakość wpływa na wyniki ekonomiczne firm usługowych Trudność definiowania jakości zależy od charakterysty...

Marketing usług - wykład 12 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Wy 12 Rodzaje personelu: Pierwszej linii zajmują się obsługą klienta Zaplecze przygotowuje ofertę Wyodrębnienie jakości funkcjonalnej ukazuje pierwszorzędną rolę personelu pierwszej linii. Czynniki kształtujące jakość w firmie usługowej: Tworzone przez Instytucje: Warunki materialne i ekonomic...

Marketing usług - wykład 13 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Wy 13 Marka -nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów przyjmowana przez firmę, produkt celem ich rozróżnienia na rynku. -Zespół funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych korzyści dostarczanych użytkownikowi przez producenta oznaczony danym identyfikatorem. Marko...

Marketing usług - wykład 14 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Wy 14 Cena z punktu widzenia klienta: Cena jest kosztem Sygnalizuje jakość, która nabywca spodziewa się otrzymać Co wpływa na decyzje cenowe usługodawców: Udział elementów materialnych w świadczonej usłudze Im wyższy udział czynników materialnych tym ceny w większym stopniu są oparte na metoda...

Marketing usług - wykład 15 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Wy 15 22.04.13 Cena: Cena w usługach ma postać pisemną (dzięki temu usługa może być wystawiona do sprzedaży) Jest częścią umowy o świadczeniu usług Jest rozłożona w czasie (od zawarcia umowy do jej zakończenia) Każdy produkt wystawiony do sprzedaży musi mieć określoną cenę Polityka różnicowani...

Marketing usług - wykład 16 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Wy 16 4 STARTEGIE KSZTAŁTOWANIA CEN: 1. zbierania śmietanki 2.strategia eksluzywna 3.strategia ekonomiczna 4. strategia penetracji STRATEGIE MARKETINGOWE DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW JAKOŚCI I CENY -jakość wysoka i cena wysoka- strategia pewnego zysku -jakość wysoka i cena średnia- s. penetracji -j...

Marketing usług - wykład 17 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Wy 17 FRANCHISING: -zawarcie umowy między dostawcą i odbiorcą -wykorzystanie renomy marki w celu rozwinięcia rynku oraz poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem -koncesja na prawo użytkowania wartości niematerialnych (marka, popularność, lokal, pomoc finansowa, strategie marketingowe, kształcen...

Marketing usług - wykład 18 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Wy 18 Proces sprzedaży: 1. Poszukiwanie nabywców; 2.przygotowanie spotkania z potencjalnym klientem; 3.spotkanie z klientem, 4.prezentacja usługi, 5.pokonanie oporów, 6. zawarcie transakcji, 7.etap posprzedazowy ad1. poszukiwanie nabywców poprzez nowoczesne formy komunikacji, ad2.zdobycie jak naj...

Marketing usług - wykład 19 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Wy 19 Etapy programów promocji: 1.Identyfikacja odbiorców Dotarcie z promocją do grupy docelowej (audytorium użyteczne- najbardziej prawdopodobni co do zakupu); dostosowanie zasięgu pr...

Marketing usług - wykład 20 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Wy 20 Cele reklamy: -informacyjny dla produktu-wprow, nowego produktu, usprawnianie produktu, zapowiedz zmian, dla firm- budowa trwalego image, zapowiedz zmiany -przekonywanie/nakłanianie dla produktu-przekonywac swoich klientów i korzysciach z dotychczasowych produktów, dla firm- budowac wizerun...