Marketing usług - wykład 14 (sem.VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing usług - wykład 14 (sem.VI) - strona 1 Marketing usług - wykład 14 (sem.VI) - strona 2 Marketing usług - wykład 14 (sem.VI) - strona 3

Fragment notatki:

Wy 14
Cena z punktu widzenia klienta:
Cena jest kosztem
Sygnalizuje jakość, która nabywca spodziewa się otrzymać
Co wpływa na decyzje cenowe usługodawców:
Udział elementów materialnych w świadczonej usłudze
Im wyższy udział czynników materialnych tym ceny w większym stopniu są oparte na metodach kosztowych
Łatwiejsze standaryzowanie usług
Im niższa zawartość czynników tym ceny ustalone bardziej indywidualnie dla każdego klienta
Ceny za usługi reguluje rynek lub rząd lokalny (np. media, komunikacja miejska, opłaty za wodę, energię)
Charakter usług
Plasowanie danej usługi (pozycjonowanie)
Nasilenie konkurencji
Elastyczność popytu
Koszty ponoszone przez firmę
Metody ustalania cen:
Metoda kosztowa (koszty+zyks): zasadna gdy firma prowadzi rachunek kosztów i dokładną księgowość oraz jeśli koszty są łatwe do wyliczenie
+firma nie poniesie straty (koszt wliczony w cenę usługi)
+metoda prosta do zastosowania
-metoda nie liczy się z realiami na tynku
-firma nie ma orientacji w poziomie kosztów konkurentów(duże różnice cenowe w porównaniu z konkurentami)
-niekorzystne z punktu widzenia akceptacji klienta (nie zgadza się na płacenie wyższych cen, bo firma ponosi wysokie koszty)
Analiza progu rentowności (tu wykres ale go dobrze nie widzę i nie przerysuję)
Próg opłacalności = ks/urs(udział ks w kosztach jednostkowych zmiennych)
lub
Próg opłacalności= ks/(cena-kjz)
W krótkim okresie czasu cena ma pokrywać kzj
W długim okresie czasu cena ma pokrywać koszty całkowite oraz przynieść zysk
Metoda popytowa : kierowanie się popytem w ustalaniu cen; cena dostosowana do wartości oferty usługi, bierze się pod uwagę elastyczność popytu na dane rodzaje usług (sposó reakcji nabywców na zmiany poziomu cen)
Elastyczność cenowa w usługach jest wyższa niż elastyczność produktów w handlu
Do podwyżek cen należy podchodzić stopniowo (a nie tyle ile wyniósł wzrost kosztów)
Większa część usług nie ma charakteru potrzeb podstawowych
Elastyczność cenowa popytu (i tu znowu wykresy)..
Problem niepełnego wykorzystania zdolności usługowych:
Firma musi posiadać stała zdolność do czynności usługowych
Niewykorzystana zdolność podwyższa koszty - musi być wkalkulowana w cenę usługi (określenie efektywności cen na podstawie dochodowej efektywności zasobów - Ed)
Ed=Zw*Ep
Zw - stopień wykorzystania potencjału usługowego
Ep - stopa efektywności cenowej (przeciętna stopa uzyskiwana za usługę, stosunek między aktualną ceną, a maksymalną ceną bez upustów) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz