Monopol - ekonomia menedzerska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monopol - ekonomia menedzerska - strona 1 Monopol - ekonomia menedzerska - strona 2

Fragment notatki:


Monopol:    przedsiębiorstwo jest dawcą cen    jeden producent    produkt nie ma substytutów    istnieją bariery wejścia    Popyt na produkty lub usługi monopolisty nie zależy od cen innych produktów lub usług.    Źródła powstania monopolu:    pozarynkowe    decyzje rządowe (infrastruktura): prawo własności, prawo patentowe    okoliczności związane z ograniczo    rynkowe    innowacje – nowe potrzeby nabywców, nowe produkty lub usługi    w wyniku „gry rynkowej” wykorzystanie przewagi konkurencyjnej    Warunkiem koniecznym do istnienia monopolu jest brak substytutów.    Monopol czysty – 100% dostaw od jednego dostawcy.    Monopolista przejmuje część nadwyżki konsumenta.    Wskaźniki pomiaru siły monopolu:    wskaźnik cenowej elastyczności popytu    wskaźnik mieszanej elastyczności cenowej popytu    indeks monopolu Lernera    wskaźnik Rothschilda    Wskaźnik Lernera (stopa marży zysku):  = − = − 1   L – wskaźnik Lernera  P – cena rynkowa  e – współczynnik elastyczności cenowej popytu    W  konkurencji  doskonałej  P  =  MC    L=0.  Firmy  w  konkurencji  doskonałej  nie  mają  żadnej  siły  rynkowej.  Dodatnie  wartości  indeksu  Lernera  wskazują  na istnienie  siły  rynkowej.  Im większa  wartość,  tym większa  siła  rynkowa przedsiębiorstwa. W przypadku monopolu, indeks Lernera wynosi  = , gdzie   to wartość cenowej  elastyczności  popytu.  Indeks  Lernera  nigdy  nie  przekracza  1,  ponieważ  koszt  krańcowy  MC  jest  zawsze  nieujemny.    Wskaźnik Rothschilda:  =     - kąt zawarty między prostą dd’ (popyt przedsiębiorstwa) a pp’    - kąt zawarty między prostą DD’ (popyt rynkowy) a pp’    Przykłady barier wejścia:    różnicowanie  produktu  –  firma  produkuje  wyraźnie  zróżnicowany  wyrób,  a  konsument  łączy  go  z  określoną marką, to nowej firmie będzie bardzo trudno przebić się na ten rynek    kontrola  nad  zasobami  naturalnymi  –  gdy  przedsiębiorstwo  zarządza  podażą  ważnych  czynników  wytwórczych, to może odmówić dostępu do nich potencjalnym konkurentom    patenty,  prawa  autorskie,  znaki  firmowe  i  inne  bariery  prawne  –  pozycja  monopolowa  może  być  chroniona np. poprzez patenty, prawa autorskie czy też różne inne formy zezwoleń    bariery strategiczne    Dyskryminacja cenowa trzeciego stopnia (rodzaju) – podział ze względu na współczynnik elastyczności cenowej 

(…)

…, nowe produkty lub usługi
 w wyniku „gry rynkowej” wykorzystanie przewagi konkurencyjnej
Warunkiem koniecznym do istnienia monopolu jest brak substytutów.
Monopol czysty – 100% dostaw od jednego dostawcy.
Monopolista przejmuje część nadwyżki konsumenta.
Wskaźniki pomiaru siły monopolu:
 wskaźnik cenowej elastyczności popytu
 wskaźnik mieszanej elastyczności cenowej popytu
 indeks monopolu Lernera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz