Ekonomia menedżerska

note /search

Kolokwium - Popyt rynkowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 2282
Wyświetleń: 3626

reasumując; grupa A Zad.1 Popyt rynkowy na opony z kolcami wyraża równanie P=170-5Q gdzie P to cena opon wyrażona w dloarach, zaś Q to wielkość produkcji opon w tys. Szt. Opony wytwarzane są na doskonale konkurencyjnym rynku, a koszt przecię...

Test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 3787
Wyświetleń: 6804

EGZAMIN Z MENEDŻERSKIEJ 37722 Właściwe odpowiedzi zaznaczyć kółkiem Efektywnym sposobem regulacji jest: Obciążenie sprawcy ujemnego efektu zewnętrznego podatkiem, którego wysokość jest równa krańcowemu kosztowi zewnętrznego. Obciążen...

Geneza i rozwoj gospodarki rynkowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1680

GENEZA I ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Dlaczego ludzie produkują i dzielą dobra? By zaspakajać swoje potrzeb. Produkujemy, bo chcemy konsumować W przeciwnym razie wszyscy zginiemy! W istocie problemy, jakich doświadczamy obecnie, są aktualne od zaledwie 10 tysięcy lat. Datują swój początek od rewolucji...

Narzędzia menedżera- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1113

I NARZĘDZIA MENEDŻERA Ekonomia, podobnie do innych nauk, wykorzystuje odpowiedni dla siebie zestaw narzędzi. Właściwe wykorzystanie tych narzędzi sprawia, że uzyskane informacje charakteryzują się dużą wiarygodnością, a analiza staje się czytelna. Warto dodać, że wspomniane narzędzia, w większości ...

Przesiebiorczość, przedsiebiorca, przedsiebiorstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 665

PRZESIĘBIORCZOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCA, PRZEDSIEBIORSTWO Więcej na ten temat... Normalny Powtórkowy Podstawowy Zaawansowany Włączony Wyłączony Włączone Wyłączone Włączony Wyłączony Obok gospodarstw domowych podstawowymi podmiotami gospodarczymi gospodarce rynkowej są dziś przedsiębiorstwa. To o...

Zasady zachowanie rynkowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

VII ZASADY ZACHOWANIA RYNKOWEGO W poprzednich wykładach omawialiśmy rynek oraz najważniejsze działające na nim pomioty i instytucje. Z wykładów z ekonomii , że interakcja zachodząca na rynku między tym, do czego dążą nabywcy i tym, do czego dążą sprzedawcy, przy uwzględnieniu ograniczeń, z którymi m...

Rynek - ekonomia menedzerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1911

Market failure – moment, w którym rynek źle działa.    Rynek to swobodna gra sił popytu i podaży. Rynek nie rozwiązuje problemu biedy, bezpieczeństwa zbiorowego i  indywidualnego itp.    To,  co  jest  regulowane,  w  dużej  mierze  dotyczy  dóbr  publicznych.  Dobra  publiczne  mają  zaspokajać ...

Monopol - ekonomia menedzerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2800

Monopol:    przedsiębiorstwo jest dawcą cen    jeden producent    produkt nie ma substytutów    istnieją bariery wejścia    Popyt na produkty lub usługi monopolisty nie zależy od cen innych produktów lub usług.    Źródła powstania monopolu:    pozarynkowe    decyzje rządowe (infrastruktura)...

ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2114

Wykład 1 ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Podejmowanie decyzji - podstawowy warunek umożliwiający rozwiązywanie problemów na poziomie mikroekonomicznym (przedsiębiorstwo) oraz makroekonomicznym (gospodarka); Ekonomia menedżerska - zajmuje się analizą decyzji podej...

Wykład 7 Reguły i narzędzia decyzyjne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2702

Wykład 7- Reguły i narzędzia decyzyjne przeds. Negocjacje złożone *Dopóki w negocjacjach złożonych istnieją różnice ocen wartości (wagi tematów) przypisywanych przez strony poszczególnym zagadnieniom, dopóty będą istnieć możliwości zawarcia wzajemnie korzystnych umów na zasadzie (coś w zamian z...