Narzędzia menedżera- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narzędzia menedżera- opracowanie - strona 1 Narzędzia menedżera- opracowanie - strona 2 Narzędzia menedżera- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

I NARZĘDZIA MENEDŻERA
Ekonomia, podobnie do innych nauk, wykorzystuje odpowiedni dla siebie zestaw narzędzi. Właściwe wykorzystanie tych narzędzi sprawia, że uzyskane informacje charakteryzują się dużą wiarygodnością, a analiza staje się czytelna. Warto dodać, że wspomniane narzędzia, w większości przypadków, zostały zapożyczone z dorobku nauk ścisłych (matematyka, fizyka, statystyka, informatyka). W procesie badania gospodarki ekonomista dokonuje obserwacji procesów gospodarczych, a następnie uogólnia wyniki i formułuje wnioski. A więc, aby przeprowadzić wiarygodne badanie, nie wystarczy tylko odnotowanie zaistniałego faktu lub stwierdzenia jego powtarzalności w czasie. Potrzebne są również dane liczbowe, analiza których może prowadzić do wykazania ogólnych trendów zmian lub dokonywania porównań w czasie.
Indywidualne prowadzenie badań, oznacza zdobywanie danych „na własną rękę”, w obecnej rzeczywistości gospodarczej jest prawie niemożliwe. Wynika to głównie z ograniczonych możliwości technicznych i finansowych badacza. W tej sytuacji należy wykorzystać informacje z innych źródeł Źródła danych
Z informacjami statystycznymi spotykamy się codziennie w mediach - w relacjach telewizyjnych, gazetach, itp. Większość z nich produkują rządy, przedsiębiorstwa i wiele innych organizacji. Są to opracowania urzędów statystycznych, ministerstw, banków, oraz instytucji podejmujących się odpłatnie przeprowadzaniem badania np. COBOP. Również międzynarodowe instytucje takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wyspecjalizowane organa ONZ czy np. OPEC udostępniają zebrane wyniki przeprowadzanych badań. Najwięcej informacji dostarcza Główny Urząd Statystyczny Warto wspomnieć, że początki polskiej statystyki sięgają roku 1789; wtedy Sejm zarządził pierwszy ogólnokrajowy spis ludności i dymów (domów). Główny Urząd Statystyczny (GUS, natomiast,) jako państwowy naczelny organ statystyki został utworzony 13 lipca 1918 roku. Urząd funkcjonował do wybuchu drugiej wojny światowej, a głównym organizatorem GUS był L. Krzywicki. Po II wojnie światowej, w 1945 roku, został reaktywowany jako centralny organ administracji państwowej w zakresie statystyki. Jak wspomniano wcześniej, obecnie jest największym polskim źródłem informacji o gospodarce Polski i świata. Działania Urzędu obejmują, przede wszystkim: prowadzenie statystycznych badań życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz opracowywanie i ogłaszanie wyników tych badań, inaczej mówiąc GUS gromadzi, analizuje, opracowuje i udostępnia setki statystyk. Przeprowadza, m.in., Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, czyli spis wszystkich ludzi oraz lokali znajdujących się w okresie przeprowadzania spisu na terenie kraju. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz