Wykorzystywanie popytu do decyjzi menadżerskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Wykorzystywanie popytu do decyjzi menadżerskiej - strona 1  Wykorzystywanie popytu do decyjzi menadżerskiej - strona 2  Wykorzystywanie popytu do decyjzi menadżerskiej - strona 3

Fragment notatki:


Popyt   -   funkcja   określająca   zależność   między   ilością   danego   dobra   a   zmiennymi   ją określającymi,   takimi   jak:    Cena   dobra,    Dochód   konsumenta,    Ceny   innych   dóbr   (subsydialnych   i   komplementarnych),    Oczekiwania   co   do   kształtowania   się   ceny   w   przyszłości,    Preferencje   konsumentów,    Czynniki   demograficzne,    Warunki   geograficzne. Są   to   determinanty   popytu   rynkowego. Q=f(P,I,P s ,P k ,N,A,…) P   -   cena   danego   dobra, I   -   dochód   (Y), P s   -   cena   dobra   substytucyjnego, P k   -   cena   dobra   komplementarnego, N   -   liczba   konsumentów, A   -   wydatki   reklamowe. Np.   funkcja   liniowa: Q=-20P+1,5I+25P s -10P k +0,1A+150 Interpretacja parametrów liniowej funkcji popytu:    Wzrost   ceny   o   1   zł      spadek   popytu   na   dobro   o   20   sztuk.    Wzrost   dochodu   o   10   zł      wzrost   popytu   o   15   sztuk.    Wzrost   ceny   dobra   substytucyjnego   o   1   zł      wzrost   popytu   na   dobro   o   25   sztuk   itd. Jak znaleźć łączny wpływ zmian poszczególnych determinant na wielkość popytu? Różniczka   popytu: dQ=Q(P)'*dP+Q(I)'*dI+Q(P k )'*dP k +Q(P s )'*dP s +Q(A)'*Da+… dQ   -   łączna   zmiana   wartości   zmiennej   Q, Q(P)'   -   pochodna   funkcji   Q   po   zmiennej   P. Gdy   wszystkie   zmienne   niezależne   oprócz   P   są   na   niezmienionym   poziomie   można wyznaczyć   popyt   jako   funkcję   ceny: Np.   dla   I=2000,   P s =10,   P k =20,   A=5000. Q=-20P+1,5*2000+25*10-10*20+0,1*5000+150=-20P+3700. Zmiany   ceny   danego   dobra   jest   przedstawiona   jako   ruch   wzdłuż   krzywej   popytu. Zmiany   innych   determinantów   jest   przedstawione   jako   przesunięcie   całej   krzywej   popytu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz