Zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania - strona 1 Zadania - strona 2 Zadania - strona 3

Fragment notatki:

ZADANIE
Podana jest funkcja popytu względem ceny w postaci tabeli. Sporządź wykres. Oblicz współczynniki elastyczności cenowej popytu przy podanych cenach. Oblicz utarg całkowity osiągany przy poszczególnych cenach.
W przeważającej liczbie przypadków popyt zmienia się w przeciwnym kierunku w stosunku do zmiany ceny:
Współczynniki cenowej elastyczności popytu oblicza się na podstawie formuły:
ep =
-
ΔP
:
ΔC
P
C
gdzie:
ep - współczynnik cenowej elastyczności popytu
ΔP - przyrost (lub spadek) popytu na skutek zmiany ceny
P - dotychczasowy popyt na towar q przy cenie C
ΔC - przyrost (lub obniżenie) ceny towaru q
C - dotychczasowa cena towaru q
Utarg całkowity:
Uc = C * P
PRZYKŁAD
Cena 1 biletu Wielkość zapotrzebowania na bilety C P 500 200
400 300
300 400
a. Sporządź wykres
Dane: C1=500 P1=200
C2=450 P2=300
C3=400 P3=400
b. Oblicz współczynniki cenowej elastyczności popytu przy podanych cenach.
Dla C1:
C=500
ΔC=50 (C1-C2)
P=200
ΔP=-100 (P1-P2)
=5 C2 i C3 na takiej samej zasadzie.
c. Oblicz utarg całkowity osiągany przy tych cenach.
Dla C1:
Uc= C1*P1 Uc= 100 000
ZADANIE
Dysponując danymi: cena dobra X, wielkość jego popytu na to dobro, zmiana ceny, współczynnik elastyczności popytu; oblicz:
a. zmianę popytu, b. zmianę utargu całkowitego. Dane:
C - dotychczasowa cena towaru P - dotychczasowy popyt na towar przy cenie C


(…)

… całkowitego: ΔUc= ΔC* ΔP=1
ZADANIE
Określone są funkcje popytu i podaży w formie równań algebraicznych:....... Oblicz: a. Cenę równowagi b. Ilość towaru na rynku
PRZYKŁAD
a. Cena równowagi
Założenie:
Popyt Qp = Podaży Qs Qp= 280 - C
Qs= 7C -320
280 - C = 7C - 320
-C - 7C = -280 - 320
8C = 600
C= 75
b. Ilość towaru na rynku
Qp= 280 - C
Qs= 7C -320
Qp= 280 - 75 = 205
Qs= 7C -320 = 205
Qp=Qs
Cena jednostkowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz