Pytania na egzamin -elastyczność popytu i podaży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin -elastyczność popytu i podaży  	  - strona 1 Pytania na egzamin -elastyczność popytu i podaży  	  - strona 2 Pytania na egzamin -elastyczność popytu i podaży  	  - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA TESTOWE - Elastyczność popytu i podaży      
1. Jak wykazują empiryczne szacunki, popyt na kawę określonej marki jest wysoko nieelastyczny. Jak reagują przychody hurtowni kawy po 10 % zmianie jej ceny ? a. wzrost ceny nie ma wpływu na obroty hurtowni, b. wzrost ceny wywołuje wzrost obrotów, c. wzrost ceny wywołuje spadek obrotów, d. spadek ceny wywołuje spadek obrotów, e. spadek ceny wywołuje wzrost obrotów.    
2. Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej podaży wynosi 0,2, to gdy wzrośnie cena: a. wielkość podaży wzrośnie ale wolniej niż cena, b. wielkość podaży rośnie w tym samym stopniu co cena, c. wielkość podaży rośnie, ale szybciej niż cena, d. wielkość podaży rośnie dwa razy wolniej niż cena.    
3. Wskaźnik elastyczności cenowej popytu=0 oznacza: a. wielkość popytu zmienia się wprost proporcjonalnie do zmian ceny, b. wielkość popytu nie zmienia się niezależnie od zmian ceny, c. wielkość popytu zmienia się mniej intensywnie niż zmiany ceny, d. wielkość popytu zmienia się bardziej intensywnie niż zmiany ceny.    
4. Co możesz powiedzieć o zależności dobra A i B jeżeli po wzroście ceny dobra A z 10 do 12 zł, wzrosły zakupy dobra B ze 100 do 115 sztuk: a. dobra substytucyjne, bo wskaźnik elastyczności krzyżowej jest ujemny, b. dobra substytucyjne, bo wskaźnik elastyczności krzyżowej jest dodatni, c. dobra komplementarne, bo wskaźnik elastyczności krzyżowej jest ujemny, d. dobra niezależne, bo wskaźnik elastyczności krzyżowej jest bliski 1.    
5. Wskaźnik elastyczności dochodowej popytu przyjmuje wartości: a. od 0 do  , b. od 0 do 1, c. dodatnie lub 0, d. dodatnie lub ujemne.    
6. Producent pralek obniża cenę na pralki Frania o 8% a ilość sprzedawanych pralek wzrasta o 6%. Elastyczność cenowa popytu na pralki jest: a. większa od 1, b. równa 1, c. mn iejsza od 1, d. nie można tego określić.    
7. Empiryczne szacunki wskazują. że współczynnik cenowej elastyczności popytu na usługi radiowo-telewizyjne wynosi 1,1. W związku, z tym. Podniesienie opłat z tytułu abonamentu telewizyjnego a. najprawdopodobniej spowoduje, że: b. spadnie popyt na telewizory, c. wzrośnie liczba osób opłacających abonament, d. przychody telewizji, w zasadzie pozostaną bez zmian,   szefowie telewizji mogą maksymalizować zyski drogą podwyższania cen.

(…)

… % zarejestrowano wzrost sprzedaży 0,5 %:
a. popyt cenowo elastyczny,
b. popyt krzyżowo elastyczny,
c. popyt cenowo nieelastyczny,
d. popyt cenowo proporcjonalny.
   
13. Elastyczność mieszana popytu ma wartość dodatnią. Świadczy to o tym, iż: analizowane dobra mogą być : a. komplementarne, b. substytucyjne, c. niezależne, d. Giffena
   
14. Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na czekoladę wynosi 2, to wielkość…
… to być skutkiem:
a. znacznego obniżenia ceny MIX,
b. spadku cny MIX o 15 %,
c. wzrostu ceny innych proszków średnio o 30 %,
d. spadku ceny MIX o 20 %,
e. spadku ceny MIX o więcej niż 20 %.
   
30. Jeżeli stwierdzono, że wskaźnik elastyczności cenowej popytu na proszek do prania FRANIA wynosi 1,8 to producent zmierzający do maksymalizacji obrotów powinien stosować:
a. strategię zniżki ceny,
b. strategię wzrostu…
… do zmian w cenie.
   
18. Jeżeli konsumenci wydają więcej na produkt po spadku jego ceny, to:
a. popyt jest elastyczny,
b. popyt jest neutralny,
c. popyt jest nieelastyczny,
d. popyt jest sztywny.
   
19. Wskaźnik elastyczności cenowej popytu szynki w sklepie Agrofirma wynosi 1,2. Ponieważ wielkość popytu na szynkę jest dość wysoka kierownik sklepu chce uzyskać większy przychód ze sprzedaży szynki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz