Ekonomia-Test 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3570
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia-Test 4 - strona 1

Fragment notatki:

TEST 4
1. Pozioma krzywa popytu oznacza, że popyt jest ________, podczas gdy pionowa oznacza, że popyt jest ________:
a) doskonale elastyczny, sztywny,
b) elastyczny, nie elastyczny,
c) sztywny, doskonale elastyczny,
d) nieelastyczny, elastyczny.
2. Konsumenci kupują 2000 ton pomidorów po cenie 5 zł za kilogram. Jaki będzie popyt na pomidory, jeśli cenowa elastyczność popytu na pomidory EcPp= -2, a ich cena wzrośnie do 6 zł za kilogram?
a) 1000 ton,
b) 1200 ton,
c) 1800 ton,
d) 2000 ton.
3. Efekt dochodowy zmiany ceny polega na:
a) zmianie struktury popytu spowodowanej zmianą cen produktów,
b) zmianie dochodów producentów spowodowanej zmianą cen,
c) zmianie realnych dochodów ludności spowodowanej zmianą cen,
d) istotnym wpływie dochodów ludności na poziom popytu na określone dobro.
4. Ujemny współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami:
a) komplementarnymi,
b) substytucyjnymi,
c) wyższego rzędu,
d) podrzędnymi.
5. Przesunięcie krzywej popytu na masło nie może być spowodowane przez:
a) spadek ceny masła,
b) wzrost ceny margaryny,
c) wzrost dochodów nominalnych ludności,
d) zmianę gustów konsumentów w odniesieniu do masła.
6. Jeśli cenowa elastyczność popytu na dobro EcPp= -0,5 to wzrost ceny tego dobra o 50% spowoduje spadek popytu na to dobro o:
a) 50%,
b) 25%,
c) 100%,
d) 25 jednostek.
7. Cenowa elastyczność popytu na dobro jest tym większa, im ________ jest udział wydatków na to dobro w budżecie i im ________ jest liczba substytutów:
a) mniejszy, większa,
b) większy, większa,
c) mniejszy, mniejsza,
d) większy, mniejsza.
8. Spadek ceny dobra powoduje powstanie efektu substytucyjnego, ponieważ:
a) cena tego dobra spada w relacji do cen innych towarów,
b) każdy produkt jest unikatowy i dlatego substytucja między produktami
jest niemożliwa.
c) rośnie dochód nominalny,
d) rośnie dochód realny.
9. Krzywa popytu na kawę przesunęła się w prawo; przesunięcie to mogło być spowodowane przez:
a) spadek ceny substytutów kawy (np. spadek ceny herbaty),
b) spadek ceny produktów komplementarnych (np. spadek ceny cukru),
c) spadek dochodów konsumentów (zakładamy, że kawa jest dobrem normalny),


(…)

… kawy (np. spadek ceny herbaty),
b) spadek ceny produktów komplementarnych (np. spadek ceny cukru),
c) spadek dochodów konsumentów (zakładamy, że kawa jest dobrem normalny),
d) spadek ceny kawy.
10. Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na dane dobro EDPp= 0,7, to popyt zmienia się:
a) w odwrotnym kierunku niż dochód,
b) w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym stopniu,
c) w tym samym kierunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz