Pytania na egzamin mechanizm rynkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin mechanizm rynkowy  	 - strona 1 Pytania na egzamin mechanizm rynkowy  	 - strona 2 Pytania na egzamin mechanizm rynkowy  	 - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA TESTOWE - Mechanizm rynkowy       
1. Czynnikiem wpływającym na wielkość popytu na dane dobro jest: a. cena dóbr substytucyjnych, b. cena dóbr komplementarnych, c. cena danego dobra, d. cena danego dobra, która ustali się w przyszłości.    
2. Jeżeli krzywa popytu przesuwa się w lewo od początku układu współrzędnych z położenia D 1 do D 2 , to ma miejsce: a. wzrost popytu, b. wzrost ilości popytu, c. spadek popytu, d. spadek ilości popytu.    
3. Zaobserwowano w wielu województwach, że wzrost cen pszenicy jest wynikiem zwiększenia zakupów. Najbardziej prawdopodobnym ekonomicznym wyjaśnieniem tego faktu jest: a. skierowanie ku dołowi krzywej podaży pszenicy, b. skierowanie ku górze krzywej podaży pszenicy, c. przewidywanie, że cena pszenicy w przyszłości może jeszcze bardziej wzrosnąć, d. przewidywanie, że cena pszenicy w przyszłości spadnie.    
4. Jeżeli na rynku cena równowagi żywca wieprzowego wynosi 80 zł/kg i rząd wprowadzi cenę minimalną na poziomie 110 zł/kg, to na rynku będzie: a. równowaga, b. niedobór podaży, c. nadwyżka podaży, d. nadwyżka popytu.    
5. Jakie zmiany w stanie równowagi na rynku benzyny nastąpią po wprowadzeniu zakazu sprowadzania do kraju samochodów bez katalizatora: a. popyt na benzynę bezołowiową wzrośnie, b. wzrośnie cena równowagi benzyny bezołowiowej, c. spadnie zapotrzebowanie na benzynę tradycyjną, d. spadnie ilość podaży benzyny tradycyjnej, e. wzrośnie podaż benzyny tradycyjnej.    
6. Prawo podaży zakłada dodatnią relację między ilością a ceną. Oznacza to, że wraz ze wzrostem ceny: a. ilość dostarczanych dóbr maleje, b. ilość dostarczanych dóbr rośnie, c. ilość kupowanych dóbr maleje, d. ilość kupowanych dóbr rośnie.    
7. Spadek popytu na kwiat doniczkowy fikus, może być spowodowany: a. wzrostem cen tego kwiatu, b. pogłoską o szkodliwym wpływie na prawidłowy rozwój małego dziecka, c. opinią lekarzy na temat szkodliwości alergenu zawartego w tym kwiecie, d. spadkiem dochodów ludności.    
8. Jeżeli zmienia się wielkość podaży, to: a. następuje przesunięcie całej krzywej S, b. następuje ruch wzdłuż krzywej S, c. następuje ruch wzdłuż krzywej D, d. następuje przesunięcie całej krzywej D.

(…)

…,
d. żadna z powyższych.
   
18. Który z niżej wymienionych czynników nie narusza zasady ceteris paribus przy popycie na usługi frachtowe?
a. wzrost gospodarczy,
b. zmiana ceny usług frachtowych,
c. zwiększenie ilości statków produkowanych w stoczniach,
d. wzrost ceny starych statków używanych do przewozów.
   
19. Wprowadzenie minimalnych cen skupu buraków cukrowych oznacza:
a. nierównowaga rynkowa…
… ceny o 5% spowoduje:
a. spadek wielkości popytu o 5%,
b. spadek wielkości popytu o ponad 5%,
c. spadek wielkości popytu o mniej niż 5%,
d. wzrost wielkości popytu o mniej niż 5%.
   
12. Które z poniższych zdań jest ilustracją prawa podaży:
a. wzrost podatku dochodowego spowodował spadek podaży motocykli,
b. wzrost cen miedzi na rynkach światowych spowodował zdecydowany wzrost jej podaży, przy ceteris paribus,
c. eksport krajowej odzieży za granicę spowodował ograniczenie podaży odzieży na rynku krajowym,
d. strajk anestezjologów spowodował spadek podaży świadczonych usług.
   
13. Do determinant (czynników) wpływających na popyt dobra A zaliczymy:
a. ceny innych dóbr (substytucyjnych lub komplementarnych),
b. technologię wytwarzania tego dobra,
c. ceny surowców z których wytworzono dobro A,
d. cenę…
… w sezonie owoców jagodowych spowodował wzrost wielkości popytu na nie, przy pozostałych czynnikach stałych,
c. popyt na balony zdecydowanie rośnie w okresie karnawałowym, przy pozostałych czynnikach stałych,
d. w wyniku wzrostu cen żelazek z nawilżaczem wielkość popytu na nie zmalała, przy pozostałych czynnikach stałych.
   
27. Czynnikiem wpływającym na wielkość podaży danego dobra jest:
a. cena dóbr…
… substytucyjnych,
b. cena danego dobra,
c. cena dóbr komplementarnych,
d. cena danego dobra, która ustali się w przyszłości.
   
28. Wzrost popytu może być spowodowany przez :
a. wzrost liczby konsumentów,
b. wzrost zainteresowania ludzi produktem,
c. spadek ceny produktu komplementarnego,
d. wzrost ceny produktu substytucyjnego,
   
29. Jaki wpływ na rynek pralek produkcji krajowej wywoła znaczne obniżenie ceł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz