Ekonomia - test Uniwesytet Warszawski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4109
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - test Uniwesytet Warszawski - strona 1 Ekonomia - test Uniwesytet Warszawski - strona 2 Ekonomia - test Uniwesytet Warszawski - strona 3

Fragment notatki:

4. Ujemny współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami:
a) komplementarnymi,
b) substytucyjnymi,
c) wyższego rzędu,
d) podrzędnymi.
5. Przesunięcie krzywej popytu na masło nie może być spowodowane przez:
a) spadek ceny masła,
b) wzrost ceny margaryny,
c) wzrost dochodów nominalnych ludności,
d) zmianę gustów konsumentów w odniesieniu do masła.
6. Jeśli cenowa elastyczność popytu na dobro EcPp= -0,5 to wzrost ceny tego dobra o 50% spowoduje spadek popytu na to dobro o:
a) 50%,
b) 25%,
c) 100%,
d) 25 jednostek.
7. Cenowa elastyczność popytu na dobro jest tym większa, im ________ jest udział wydatków na to dobro w budżecie i im ________ jest liczba substytutów:
a) mniejszy, większa,
b) większy, większa,
c) mniejszy, mniejsza,
d) większy, mniejsza.
8. Spadek ceny dobra powoduje powstanie efektu substytucyjnego, ponieważ:
a) cena tego dobra spada w relacji do cen innych towarów,
b) każdy produkt jest unikatowy i dlatego substytucja między produktami
jest niemożliwa.
c) rośnie dochód nominalny,
d) rośnie dochód realny.
9. Krzywa popytu na kawę przesunęła się w prawo; przesunięcie to mogło być spowodowane przez:
a) spadek ceny substytutów kawy (np. spadek ceny herbaty),
b) spadek ceny produktów komplementarnych (np. spadek ceny cukru),
c) spadek dochodów konsumentów (zakładamy, że kawa jest dobrem normalny),
(…)
… kawy (np. spadek ceny herbaty),
b) spadek ceny produktów komplementarnych (np. spadek ceny cukru),
c) spadek dochodów konsumentów (zakładamy, że kawa jest dobrem normalny),
d) spadek ceny kawy.
10. Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na dane dobro EDPp= 0,7, to popyt zmienia się:
a) w odwrotnym kierunku niż dochód,
b) w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym stopniu,
c) w tym samym kierunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz