Podstawy ekonomii menadżerskiej

note /search

Cele przedsiębiorstw

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2478

Etapy podejmowania decyzji:    Zdefiniowanie   problemu,    Określenie   celu,    Zbadanie   wariantów   wyboru,    Przewidywanie   konsekwencji,    W ybór   optymalnego   wariantu,    Analiza   wrażliwości   -   jak   zmieniłby   się   wybór   optymalnej   opcji   gdyby   uległy   zmianie ...

Wykorzystywanie popytu do decyjzi menadżerskiej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1743

Popyt   -   funkcja   określająca   zależność   między   ilością   danego   dobra   a   zmiennymi   ją określającymi,   takimi   jak:    Cena   dobra,    Dochód   konsumenta,    Ceny   innych   dóbr   (subsydialnych   i   komplementarnych),    Oczekiwania   co   do   kształtowania   się   cen...