analiza rynku - narzędzia, elastyczność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3962
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza rynku - narzędzia, elastyczność - strona 1

Fragment notatki:

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w notatce są: narzędzia analizy rynku oraz różne typy elastyczności. W treści notatki pojawiają się takie pojęcia jak: współczynnik elastyczność cenowej popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, wskaźnik cenowej elastyczności cenowej podaży, cenowa elastyczność popytu, popyt elastyczny, popyt nieelastyczny, popyt o elastyczności jednostkowej, popyt doskonale elastyczny, popyt o elastyczności zerowej, mierzenie elastyczność w punkcie i na łuku, determinanty cenowej elastyczności popytu, elastyczność na liniowej krzywej popytu, elastyczność a wielkość (głębokość ) rynku, funkcje o stałej elastyczności, determinanty elastyczności cenowej popytu, zastosowanie elastyczności cenowej w praktyce, ceny rynkowe a przychody producentów, elastyczność a decyzje produkcyjne, elastyczność cenowa popytu a podatki i inne.

NARZĘDZIA ANALIZY RYNKU
POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI
Nabywana ilość danego dobra Qd zmienia się pod wpływem wielu czynników wymiernych i niewymiernych, Z tych pierwszych najważniejsze to : cena danego dobra C, ceny dóbr substytucyjnych Cs ,ceny komplementarnych Ck oraz dochód pieniężny Y. Zależności zapisać można posługując się wieloczynnikowa funkcja popytu na dane dobro.
W rozdziale poświęconym analizie rynku dowiedzieliśmy się , że nabywane na rynku ilości danego dobra zależą od poziomu wyżej wymienionych czynników oraz że kupowane ilości zmieniają się pod wpływem ich zmian. Poznaliśmy również kierunki wpływu zmian tych czynników na wielkość popytu. Rezultaty tych zależność przedstawialiśmy zawsze w postaci wielkości absolutnych np. ilościami sztuk, metrów ton czy litrów.
Zmiany wielkości absolutnych nie informują w sposób zadawalający o wrażliwości lub inaczej mówiąc sile reakcji popytu na zmiany przedstawionych powyżej czynników .
Po pierwsze ta sama ilościowa (absolutna) zmiana popytu rynkowego np.o1000 sztuk będzie uważana w zależności od sytuacji za silną, gdy odnosimy ją do niskiej wielkości wyjściowej np. 10 000, lub za słabą gdy te samą zmianę porównujemy z wysoką wielkością wyjściową np. 100 000.Możemy powiedzieć ,że w pierwszym przypadku popyt jest bardziej wrażliwy na zmianę ceny. Podobnie wygląda sytuacja z ceną. Absolutna zmiana ceny np. o 10 zł może być uważana za znaczną ,gdy przed jej zmianą jednostka towaru kosztowała dajmy na to 20 zł . Ale ta sama zmiana ceny będzie uważana za niewielka lub przynajmniej mniejsza ,gdy przed zmianą wynosiła ona np. 1000 zł. Analogiczne rozumowania przeprowadzić można w stosunku do pozostałych wymiernych czynników determinujących wielkość popytu . Po drugie te same fizyczne miary ilościowe np. litr kilogram metr czy sztuka mogą dotyczyć nieporównywalnych ze sobą produktów np. zmiana popytu o1000 samochodów jest w wielkościach fizycznych nieporównywalna ze zmianą popytu o 1000 telewizorów .
Wynika z tego, że gdy chcemy analizować siłę reakcji (wrażliwość) popytu na zmianę rynkowej ceny lub innych czynników i gdy w dodatku chcemy uzyskiwane rezultaty porównywać ze sobą nie należy brać pod uwagę zmian absolutne lecz zmiany względne (procentowe) Wreszcie już dawno temu zauważono ,że zmiany wymienionych w funkcji popytu czynników wywierają wpływ nie tylko na fizyczne rozmiary kupowanych ilości ale również na poziom ponoszonych na ich zakup wydatków. Ponieważ wydatki jednych są przychodami drugich, wywierają one również wpływ na przychody dostawców tych produktów .Wiadomo np., że w okresie urodzaju, gdy wskutek przesunięcia w praw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz