Badania rynkowe

note /search

Projekt badania rynkowe i marketingowe

 • Badania rynkowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4242

Projekt realizowany w ramach kursu "badania rynkowe i marketingowe" w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tytuł projektu: projekt wykorzystania bazy ośrodka harcerskiego "Nadwarciański gród" w dni powszednie w ciągu roku szkolnego. Prowadząca zajęcia - dr Jadwiga Stobiecka. Do...

Badania rynkowe i marketingowe - źródła informacji

 • Badania rynkowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4200

Obejmują zakres tematyczny badań rynkowych i marketingowych. Mają 45 stron, format doc. W treści notatki można spotkać się z następującymi zagadnieniami: co to jest rynek, co to są podmioty i przedmioty rynkowe, badanie rynku, mechanizm rynkowy, subiektywny charakter badań marketingowych, obiektywn...

Projekt badania marketingowego

 • Badania rynkowe
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 5495

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: problem decyzyjny, potrzeby informacyjne, proces doboru próby, wielkość populacji - 900 osób, próba - 300 osób, losowanie systematyczne z operatu, alfabetyczny spis klientów, interwał losowania, forma pomiaru, ilość ankieterów, liczba badań, ank...

Analiza rynku - narzędzia, elastyczność

 • Badania rynkowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4039

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w notatce są: narzędzia analizy rynku oraz różne typy elastyczności. W treści notatki pojawiają się takie pojęcia jak: współczynnik elastyczność cenowej popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, wskaźnik cenowej elastyczności cenowej po...

Formy internacjonalizacji - omówienie kapitanowego zaangażowania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Badania rynkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Najbardziej zaawansowaną formą internacjonalizacji jest kapitanowe zaangażowanie podmiotu na rynkach zagranicznych w postaci: - joint venture  oznacza podmiot stworzony wspólnie przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w celu realizacji określonego zadania lub prowadzenia konkretnej działalności. Ws...

Badania rynku - Problemy decyzyjne

 • Badania rynkowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2121

Dla rozwiązania wielu problemów decyzyjnych potrzebne są różne dane, w tym zwłaszcza o rynku. Jest to przyczyną bezpośrednią podejmowania w przedsiębiorstwie specjalnych działań polegających na zdobywaniu danych, przetwarzaniu ich i prezentacji w określonej formie. Działanie to nazwano początkowo sł...

Badania rynkowe - Chronologia rozwoju badań marketingowych

 • Badania rynkowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2737

Chronologia rozwoju badań marketingowych: Do 1920r - okres rozwoju statystyki przemysłowej i spisów powszechnych. 1920-1940 – okres tworzenia teoretycznych podstaw badań marketingowych. 1940-1950 – okres zrozumienia i akceptacji badań przez kierownictwo firm. 1950-1960 – okres metod eksperymentalny...

Badania rynkowe i marketingowe - wykład

 • Badania rynkowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3577

WYKŁAD Z BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI:POMYSŁ ↓ INFORMACJA ↓ ROZWAŻANIE MOŻLIWOŚCI ↓ DZIAŁANIE ↓ KONTROLA WYNIKÓW BADANIA MARKETINGOWE Jest to celowe systematyczne i obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych istotnych dla podejmowania decyzji...

Badania rynkowe i marketingowe - wykład 2

 • Badania rynkowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2086

WYKŁAD Z BADAŃ MARKETINGOWYCH BADANIA DOTYCZĄCE SEGMENTACJI RYNKU Segmentacja jest strategią polegającą na dostosowaniu działań marketingowych do cech i potrzeb jednorodnych grup nabywców wyodrębnionych z całości rynku. Segmentacja odnos...

Badania rynkowe i marketingowe - wykład 3

 • Badania rynkowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3234

WYKŁAD Z BADAŃ MARKETINGOWYCH BADANIA MARKETINGOWE ZWIĄZANE Z PRODUKTEM Badania te udzielają zazwyczaj odpowiedzi na następujące pytania: • Czego oczekuje nabywca od produktu? • Jakie modyfikacje produktu są pożądane? • Jaki nowy produkt jest oczekiwany? • Czy rynek zaakceptuje nowy produkt? •...