Projekt badania rynkowe i marketingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4172
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt badania rynkowe i marketingowe - strona 1 Projekt badania rynkowe i marketingowe - strona 2 Projekt badania rynkowe i marketingowe - strona 3

Fragment notatki:

Projekt realizowany w ramach kursu "badania rynkowe i marketingowe" w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tytuł projektu: projekt wykorzystania bazy ośrodka harcerskiego "Nadwarciański gród" w dni powszednie w ciągu roku szkolnego. Prowadząca zajęcia - dr Jadwiga Stobiecka. Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: opis sytuacji, problem decyzyjny, problem badawczy, pytania badawcze, lista zmiennych, mapa zmiennych, operacjonalizacja zmiennych, odległość od miejsca zamieszkania uczniów, czas dojazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka, preferowana długość pobytu, wiek uczniów, preferowana cena, profil klasy, termin zielonej szkoły, wykształcenie nauczycieli, przedmiot uczony przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe do zrealizowania, ilość zajęć dodatkowych do zrealizowania, wielkość miejscowości z której pochodzi szkoła, średni dochód gospodarstwa domowego uczniów, ilość uczestników, zainteresowanie ofertą ośrodka, hipotezy badawcze, kwestionariusz, pytania, polecenia: oceń stopień swojego zainteresowania kursem, określ odległość jaką uczniowie mogą pokonać autobusem jadąc do miejsca, w którym odbędzie się zielona szkoła, określ czas jaki uczniowie mogą spędzić podróżując z miejsca zbiorki do miejsca, w którym odbędzie się zielona szkoła (uwzględnij wszystkie środki transportu,jeśli podróż ma się odbyć z przesiadkami), jaka jest optymalna długość zielonej szkoły, do której klasy chodzą uczniowie mający jechać na zieloną szkołę, jakie przedmioty uczniowie realizują w poszerzonym zakresie, w jakim miesiącu miałaby się odbyć zielona szkoła, jakie studia/studium skończył nauczyciel-wychowawca klasy, proszę podać wyłącznie kierunek, jakiego przedmiotu(ów) uczy nauczyciel-wychowawca klasy, która ma jechać na zieloną szkołę, w jakiego rodzaju zajęciach dodatkowych, realizowanych przez pracowników ośrodka, mieliby uczestniczyć uczniowie (pytanie wielokrotnego wyboru), ile godzin dziennie miałyby trwać zajęcia dodatkowe, w jak dużej miejscowości znajduje się Państwa szkoła, ilu uczniów miałoby uczestniczyć w zielonej szkole.

Nadwarciański Gród
PROJEKT
WYKORZYSTANIA BAZY OŚRODKA HARCERSKIEGO „NADWARCIAŃSKI GRÓD”
W DNI POWSZEDNIE W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO
Rafał Wolfram
Projekt realizowany w ramach przedmiotu:
Badania rynkowe i marketingowe
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2008 r.
Spis Treści
OPIS SYTUACJI
PROBLEM DECYZYJNY
PROBLEM BADAWCZY, PYTANIA BADAWCZE
LISTA ZMIENNYCH
MAPA ZMIENNYCH
OPERACJONALIZACJA ZMIENNYCH
HIPOTEZY BADAWCZE
KWESTIONARIUSZ
INFORMACJA DODATKOWA
OPIS SYTUACJI
Ośrodek „Nadwarciański Gród” należy do Związku Harcerstwa Polskiego. W sezonie letnim ośrodek jest wykorzystywany przez harcerzy z całej Polski, a także przez firmy i stowarzyszenia organizujące kolonie i obozy. W terminach innych niż ferie zimowe i wakacje, pokoje w ośrodku wynajmowane są turystom zwiedzajacym Załeczanski Park Krajobrazowy. Turyści korzystają z ośrodka niemal wyłącznie w weekendy. Ośrodek posiada bogatą bazę dydaktyczno-konferencyjną. Sale dydaktyczne z projektorami multimedialnymi, tablice, pracownię komputerową, teleskopy, lornetki, salę do projekcji obrazów z teleskopu. Załęczański Park Krajobrazowy jest częścią Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicy znajdują się rezerwaty z wapiennymi skałami oraz jaskiniami (m.in. Szachownica,Węże), wokół ośrodka zbudowano trasy piesze wspomagające naukę ekologii. Baza Ośrodka ozwala na organizowanie w miesiącach letnich obozów dla miłośników astronomii, wspinaczki, geologii, archeologi. W miesiącach

(…)

… zapłacic za jednego uczestnika za dzień.
a) 10 PLN
b) 15 PLN
c) 20 PLN
d) 25 PLN
e) 30 PLN
d) 35 PLN
e) 45 PLN
f) 55 PLN
g) 70 PLN
profil klasy- lista przedmiotów jakie uczniowie realizują w poszerzonym zakresie (pytanie otwarte).
termin zielonej szkoły- wyrażony jako miesiąc w ktorym miałaby się rozpocząć zielona szkoła.
a) wrzesień
b) październik
c) listopad
d) grudzień
e) styczeń
f) luty
g) marzec
h) kwiecień
i) maj
j) czerwiec
wykształcenie nauczycieli- wyrażone jako nazwa kierunku studiów/szkoły ktorą skończył nauczyciel (pytanie otwarte).
przedmiot uczony przez nauczyciela- wyrażony jako nazwa przedmiotu którego nauczyciel uczy (pytanie otwarte).
zajęcia dodatkowe do zrealizowania- wyrażone jako lista zajęć jaką miałaby zorganizować kadra ośrodka (pytanie wielokrotnego wyboru)
a) astronomia…
… powyżej 500.000 mieszkanców,
Średni dochód gospodarstwa domowego uczniów- wyrażony jako liczba złotych dochodu średnio przypadających na członka rodziny uczniów klasy.
a) do 250,00
b) 250,01-500,00
c) 500,01-1000,00
d) 1000,01-2000,00 e) ponad 2000
Ilość uczestników - zdefiniowana jako ilość uczniów, którzy braliby udział w zielonej szkole (pytanie otwarte).
Zainteresowanie ofertą ośrodka- stopień…
… wykorzystaana dla organizacji tzw. zielonych szkół.
PROBLEM BADAWCZY, PYTANIA BADAWCZE
Problem badawczy:
Ocena zainteresowania potencjalnych klientów (wychowawców, rad rodziców) skorzystaniem z bazy noclegowej i dydaktycznej ośrodka, dla organizacji zielonych szkół..
Pytania badawcze:
a) Kto byłby zainteresowany skorzystaniem z ośrodka?
b) Jaki jest wiek potencjalnych uczestników?
c) Jakiego rodzaju dodatkowe…
…) ponad 10 h
3) Preferowana długość pobytu- wyrażona jako liczba noclegów na terenie ośrodka.
a) do 2
b)3
c)4
d)5
e) ponad 5
wiek uczniów- wyrażony jako klasa i szkoła w której uczą się uczniowie.
a) 1 klasa
b) 2 klasa
c) 3 klasa
d) 4 klasa
e) 5 klasa
f) 6 klasa
a) szkoła podstawowa
b) gimnazjum
c) technikum
d) liceum
e) liceum profilowane
f) inna
preferowana cena- wyrażona jako cena rodzice są w stanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz