Zagadnienia z edukacji ekologicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z edukacji ekologicznej - strona 1 Zagadnienia z edukacji ekologicznej - strona 2 Zagadnienia z edukacji ekologicznej - strona 3

Fragment notatki:

działania edukacyjne prowadzone w Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZGKiM w Zielonej Górze, Edukacja młodzieży szkolnej i nauczycieli. Notatka zwiera zagadnienia takie jak:edukacja mieszkańców, działania Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Edukacja ekologiczna (edukacja środowiskowa) - koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie - działać lokalnie. Obejmuje ona wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.
W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Działania te prowadzone są przez szkoły, przez specjalistyczne placówki edukacyjne zarówno publiczne jak i niepubliczne, a także przez liczne organizacje ekologiczne.
Może przyjmować różne formy, np.:
kształcenie ustawiczne poprzez rozdawanie ulotek i programy edukacyjne kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii zielone szkoły Edukacja ekologiczna obecna jest w formalnym systemie kształcenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, wprowadza edukację ekologiczną w postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczo-dydaktycznym począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI).
Instytucje ekologiczne
W Polsce, stosownie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska: organizacja ekologiczna, to taka organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona środowiska (art. 3 pkt 16).
Organizacjami społecznymi są takie organizacje, które z złożenia nie są nastawione na zysk i działają w interesie publicznym. Są to zrzeszenia niezależne, działające poza strukturami administracji rządowej i samorządowej.
Nie zalicza się do organizacji społecznych partii politycznych i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego a także związków zawodowych. W praktyce w większości przypadków fundacje ekologiczne cieszą się tymi samymi uprawnieniami, co stowarzyszenia.
Aby organizacja społeczna była zarazem organizacją ekologiczną, konieczne jest, aby ochrona środowiska była jej statutowym celem. Zatem aby odpowiedzieć na pytanie, czy dana organizacja społeczna jest organizacją ekologiczną, należy zapoznać się z jej statutem, który winien wskazywać, że przynajmniej jednym z celów organizacji jest ochrona środowiska. Zapis ten ma istotne znaczenie np. przy doborze w stowarzyszeniach zrzeszających miłośników danego regionu. W statutach tych towarzystw ochrona środowiska wymieniana jest zwykle po celach związanych z działaniami na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego.


(…)

… - seminarium; Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniem - konferencja na temat wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej; "Ochrona ptaków drapieżnych" - szkolenie; "Rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego" - szkolenie Ogólnopolskie liczenie bocianów białych - seminarium, a także zorganizowali: coroczne seminaria na Uniwersytecie Zielonogórskim na temat ochrony przyrody w województwie…
… Towarzystwo Cyklistów
ECEAT -POLAND Europejskie Centrum dla Rolnictwa Ekologicznego i turystyki oddział w Polsce
Eko-Unia
Federacja Zielonych GAJA
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
Fundacja Finestra
Fundacja Karkonoska Fundacja Kultury Ekologicznej
Fundacja Na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego…
… Góry", poprzez regionalne - "Szlakiem Zielonych Punktów" (Łagów - Kłopot - Słońsk - Kostrzyn), aż do międzynarodowych "Ekologia bez granic" (Guben - Słubice - Kostrzyn - Szczecin - Zalew Szczeciński).
We współpracy ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczniów szkół z Zielonej Góry prowadzono zajęcia z ekologii i ochrony środowiska w Ogródku Dydaktycznym położonym przy siedzibie LOP. Zajęcia…
… Aleksandra Kwaśniewskiego, nadało LOP w Zielonej Górze tytuł Promotora Ekologii. Natomiast w czerwcu 2004 r. w finale Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Hewlett-Packard "W Harmonii z Przyrodą" Zarząd Okręgu LOP w Zielonej Górze zajął III miejsce.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Jedną z istotnych funkcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz