Metody formy i środki edukacji ekologicznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody formy i środki edukacji ekologicznej - omówienie - strona 1 Metody formy i środki edukacji ekologicznej - omówienie - strona 2 Metody formy i środki edukacji ekologicznej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Metody formy i środki edukacji ekologicznej
Metoda nauczania - sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie przekazywanej im wiedzy i posługiwanie się nią w praktyce oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych
Odpowiedni dobór metod zależy od:
wieku uczących się osób celów kształcenia i wychowania
zadań dydaktycznych
Rodzaje metod nauczania (I)
słowne (dyskusja, wykład, referat)
oglądowe (pokaz, pomiar)
praktyczne (badania)
Rodzaje metod nauczania (II)
objaśniająco-poglądowe (pokaz, audycja telewizyjna)
problemowe (wykład, obserwacja)
częściowo poszukujące (samodzielna praca uczniów)
badawcze (studiowanie literatury, weryfikacja hipotez)
Zasady stosowane przy doborze metod i stylów edukacji ekologicznej zróżnicowane podejście do nauczania i nauki
aktywne uczestnictwo uczących się w systemie kształcenia i wychowania proekologicznego
nauka przez współpracę
prowadzenie badań i analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania środowiska przyrodniczego
rozwiązywanie problemów występujących w relacji środowiska społecznego i przyrodniczego
wykorzystywanie doświadczeń uczniów w edukacji
zestawienie różnych poglądów i punktów widzenia problematyki środowiskowej
pozytywny stosunek do środowiska oraz unikanie katastrofizmu w postrzeganiu problematyki ekologicznej
związek edukacji ekologicznej i problematyki lokalnej
Formy edukacji ekologicznej 1. Zajęcia terenowe umożliwiają bezpośredni kontakt z przyrodą
najbardziej efektywny i skuteczny sposób edukacji ekologicznej
są źródłem wiedzy
kształtują umiejętność obserwacji
rozwijają wrażliwość estetyczną
uczą kultury obcowania z przyrodą
mogą mieć charakter: wycieczki, lekcji-wycieczki, warsztatu terenowego, ścieżki dydaktycznej, prace użyteczne dla środowiska
2. Różne formy dyskusji (otwarte, panelowe, z zaproszonym gościem)
3. Działalność praktyczna (sprzątanie terenu, opieka nad zwierzętami)
4. Badania i eksperymenty naukowe (obserwacja mikroorganizmów)
5. Kontakt ze sztuką ekologiczną i własna twórczość artystyczna (wiersze, obrazy
6. Kontakt z twórczością masową poświęconą tematyce środowiskowej (mass media, filmy, prasa)
7. Gry dydaktyczne i dramatyczne
8. Studium przypadku (tworzenie scenariuszy rozwiązania problemów społeczno-przyrodniczych)
9. Badania ankietowe


(…)

… między nauczycielami
Studenci i szkolnictwo wyższe
przekazywanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomiczno-technicznych oraz humanistycznych
kształtowanie postaw przyjaznych środowisku uwzględnianie problematyki dydaktyki i metodyki nauczania zagadnień ochrony środowiska w programach badawczych
organizowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dla wszystkich zainteresowanych problematyką…
…)
Spotkania z przyrodnikami, pracownikami parków krajobrazowych
Wycieczki krajoznawczo - przyrodnicze po okolicy
Spotkania z mieszkańcami wsi, twórcami ludowymi
Zajęcia poświęcone życiu wsi (rośliny uprawne i ich wymagania, praca rolnika)
Zajęcia na temat ekologicznego rolnictwa i zdrowej żywności (np. Od ziarenka do bochenka, jak zrobić jogurt?, czym różni się marchewka z uprawy ekologicznej…
…, szkół i uczelni wyższych jak również innych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy
Główne kierunki działania stowarzyszenia to:
edukacja ekologiczna
współpraca partnerska
rozwój obszarów wiejskich
aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego
promowanie zasady ekorozwoju w funduszach europejskich
współpraca międzynarodowa
ekoturystyka i agroturystyka
„Lekcje z bocianem”
Autorski projekt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz