Ćwiczenia terenowe z dydaktyki przyrody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia terenowe z dydaktyki przyrody - strona 1 Ćwiczenia terenowe z dydaktyki przyrody - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia terenowe z dydaktyki przyrody i geografii w Załęczu Wielkim
Tematyka ćwiczeń
Szkoła podstawowa:
- wyznaczanie kierunków świata,
- określanie azymutów,
- ćwiczenia z mapą topograficzną,
- określanie wysokości względnej pagórka,
- rozpoznawanie roślin,
- określanie pięter lasu i roślin należących do poszczególnych pięter,
- określanie stanu zanieczyszczenia środowiska na podstawie skali porostowej,
- gry i zabawy integracyjne i terenowe.
Gimnazjum:
- określanie współrzędnych geograficznych różnymi metodami,
- ćwiczenia z mapą topograficzną i turystyczną,
- zbiorowiska roślinne występujące w okolicy miejsca ćwiczeń,
- rzeka i jej działalność,
- rodzaje gleb występujących w okolicy miejsca ćwiczeń i ich wykorzystanie,
- wyznaczanie południka miejscowego oraz określanie wysokości górowania Słońca.
- rodzaje gleb występujących w okolicy miejsca ćwiczeń i ich wykorzystanie,
- związki i zależności występujące w środowisku.
Treści programowe:
Warunki fizycznogeograficzne okolic Załęcza Wielkiego - geologia, ukształtowanie terenu, sieć wód powierzchniowych, gleby, roślinność i zwierzęta. Ścieżki ekologiczne na terenie oraz w okolicy ośrodka „Nadwarciański Gród”. Obserwacje bezpośrednie - zasady ich prowadzenia w zależności od wieku uczniów. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas terenowych lekcji przyrody i geografii: kompas i busola, gps, gnomony, wskaźnik wysokości Słońca, niwelator szkolny, zestawy do badania jakości wody, kwasomierz do badania pH gleby. Dokonanie pomiarów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Zasady prowadzenia zajęć dla uczniów przy odkrywce glebowej. Dobór miejsc (stanowisk) w terenie do poszczególnych treści (tematów). Wyznaczenie tras gry terenowej. Przygotowanie drobnych pomocy dydaktycznych i kart pracy do prowadzonych lekcji. Opracowanie konspektów lekcji terenowych oraz gry terenowej dla uczniów na II, III poziomie kształcenia. Przeprowadzenie zajęć w terenie dla uczniów.
Metody dydaktyczne:
Obserwacja bezpośrednia; pogadanka; doświadczalne - pomiary, odwierty geologiczne, badania: jakości wody, pH gleby, wyznaczanie elementów doliny rzecznej; praca z podręcznikiem; praca z mapą; prowadzenie lekcji terenowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę.
Ocenie podlegają: konspekt lekcji lub zajęć terenowych, dobór stanowisk do prowadzonych zajęć, merytoryczne i metodyczne prowadzenie lekcji dla uczniów.
Literatura ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz