Odra - projekt projektu edukacyjnego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odra - projekt projektu edukacyjnego - strona 1 Odra - projekt projektu edukacyjnego - strona 2 Odra - projekt projektu edukacyjnego - strona 3

Fragment notatki:


„Odra - przyjaciel czy wróg Wrocławia ?” Przedmioty: geografia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS, WF i chemia.
Czas realizacji: rok.
Projekt jest skierowany dla uczniów klasy 3 gimnazjum. Treści i zagadnienia : Koegzystencja Odry z Wrocławiem. Znaczenie gospodarcze Odry. Charakterystyka Odry. Zagrożenia związane z Odrą. Infrastruktura techniczna Odry. Wrocław „Wenecją Północną”. Przeciwdziałania związane z zagrożeniami występującymi na Odrze. Związek z podstawą programową: Cele kierunkowe i cele w kategoriach operacyjnych: Uczeń: Wskazuje Odrę na mapie Polski (A), Podaje przykłady wykorzystania Odry do celów gospodarczych, (C) Wymienia elementy infrastruktury technicznej, (A) Wyjaśnia i analizuje hasło: „Wrocław - Wenecją północy.”, (B) Charakteryzuje zagrożenia dla Wrocławia związane z Odrą, (B) Charakteryzuje Odrę na podstawie własnych badań i pomiarów, (D) Opisuje biocenozę Odry, (B) Podaje przykłady wykorzystania Odry do celów rekreacyjnych, (C) Analizuje przestrzenne zagospodarowanie Wrocławia wokół Odry, (C) Podaje przykłady własnych rozwiązań w przeciwdziałaniu powodzi. (D) Model integrowania wiedzy: wieloprzedmiotowy Wybór metod uzupełniających projekt: debata oksfordzka, dyskusja panelowa, analiza SWOT, brainstorm, metaplan, wykład, prelekcja, ćwiczenia w grupach, pogadanka o toku analitycznym i poszukującym,
wycieczka tramwajem wodnym po Odrze,
ćwiczenia terenowe.
Formy : zbiorowa,
indywidualna,
grupowa,
Środki dydaktyczne: łata wodowskazowa,
plan Wrocławia i mapa okolic Wrocławia,
prezentacja multimedialna,
kroniki,
filmy,
karty pracy.
Partnerzy: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, IMGW, Urząd Miejski we Wrocławiu, Straż Pożarna. Przydział grup: Grupa I: Położenie i charakterystyka Odry we Wrocławiu.
Grupa II: Jakie zagrożenia niesie ze sobą Odra?
Grupa III: Jakie korzyści niesie ze sobą Odra?
Kryteria oceny prac uczniowskich. zaangażowanie,
własne wnioski,
K arta oceny projektu Termin prezentacji: . . . . . . . . . . . Imiona i nazwiska uczniów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(…)

…:
- geografia: „Gospodarcze wykorzystanie rzeki Odry”
- biologia: „Główne przyczyny zanieczyszczenia wód Odry”
Nauczyciel geografii
Nauczyciel biologii
Grudzień
Przeprowadzenie lekcji:
- geografia: „Turystyczne wykorzystanie rzeki Odry”, Nauczyciel geografii
Styczeń
Badanie zjawisk lodowych na Odrze - zajęcia terenowe z geografii. Nauczyciel geografii i pracownik IMGW
Luty
Wykład „Powodzie - przyczyny, skutki…
… się z gospodarczym wykorzystaniem Odry - prelekcja
Pracownik Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr
Pracownik Zakładu Geografii Fizycznej UWr, Nauczyciel geografii
Urzędnik Miejski
Kwiecień
Podział uczniów na grupy zadaniowe i przydzielenie tematów prezentacji.
Pomiary łatą wodowskazową na Odrze - zajęcia terenowe z geografii
Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej „Praca strażaka w trakcie powodzi”
Pracownik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz