Ochrona środowiska w województwie lubuskim

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska w województwie lubuskim - strona 1 Ochrona środowiska w województwie lubuskim - strona 2 Ochrona środowiska w województwie lubuskim - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona środowiska w województwie lubuskim
Ocena stanu środowiska miasta
Ocenę stanu środowiska miasta przeprowadza się co roku z tym, że co dwa lata publikowana ona jest w raportach o stanie środowiska miasta, wydawanych przez Urząd Miejski wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska (jest to bardzo dokładna analiza istniejącego stanu). Ostatni raport o stanie środowiska miasta został wydany w sierpniu 2000 r. Wysoki poziom merytoryczny prezentowanych w raportach ocen i analiz umożliwił wydawanie raportu w Bibliotece Monitoringu Środowiska, popularnej i cenionej serii wydawniczej Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Na podstawie danych zawartych w wspomnianym raporcie można stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich kilku lat oddziaływanie miasta na środowisko znacznie się zmniejszyło. Dotyczy to między innymi ilości i jakości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni. W 1991 roku odprowadzano 35 tys. m3/d ścieków, dziś jest to rząd 19 tys. m3/d ścieków odpowiadających obowiązującym normom. Zmniejszyła się też emisja zanieczyszczeń powietrza dzięki budowie bloku parowo - gazowego w Elektrociepłowni Gorzów, zmianie sposobu ogrzewania ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i innych obiektów. Zmniejszeniu uległa również ilość składowanych odpadów. Od porządku funkcjonowania Zakładzu Utylizacji Odpadów (1998r.) z odpadów komunalnych wyprodukowano około 8 tys. ton kompostu i wyselekcjonowano około 500 ton surowców wtórnych.
Stan zagrożenia hałasem środowiskowym
Hałas powodowany przez działalność gospodarczą W latach 1998-99 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził na terenie Gorzowa kontrole z pomiarami w zakresie emisji hałasu do środowiska w 10 zakładach, w tym w większości kontrole te były podjęte w ramach interwencji. Niektóre kontrole interwencyjne przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Część z nich wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq emitowanego do środowiska. W 2 zakładach stwierdzono przekroczenia dla pory dziennej, a w 3 dla pory nocnej. Na przebadane 24 punkty pomiarowe stwierdzono przekroczenia średnio o 6,5 dB. Maksymalna wartość przekroczenia wynosiła 19,4 dB. Wykonane badania wykazały nadmierne narażenie na hałas 1424 osób zamieszkałych w budynkach przyległych do punktów pomiarowych. Hałas komunikacyjny Głównym źródłem hałasu w mieście jest komunikacja. Na hałas ten narażona jest znacznie większa grupa mieszkańców miasta niż na hałas powodowany działalnością gospodarczą. W latach 1998-99 prowadzone były na ulicach Gorzowa badania w ramach monitoringu szczególnej uciążliwości. Jako teren "szczególnej uciążliwości" hałasu określa się taki fragment środowiska, na którym występuje wysoka emisja hałasu, której poziom przekracza wielkość kryterialną, zwaną poziomem progowym LApr.

(…)

… jest drugim co do wielkości parkiem miasta. Od kilku lat w parku przeprowadza się prace pielęgnacyjne i renowacyjne by stworzyć warunki do częstszego odwiedzania tego miejsca przez mieszkańców miasta. Park ten ma charakter lasku miejskiego. Południową część stanowi stromy stok porośnięty przede wszystkim olszą czarną i jesionem wyniosłym. W środkowej części dominuje sosna pospolita, miejscami występuje…
… zaliczyć trzeba kasztana jadalnego o imponujących rozmiarach oraz potężną iglicznię trójcierniową z dużymi cierniami wyrastającymi z pnia. Park Kopernika to park założony w 1974 r. na terenie byłego cmentarza ewangelickiego. Na powierzchni prawie 18 ha rośnie wiele cennych i rzadkich gatunków drzew i krzewów o znacznych rozmiarach. Rośnie tutaj najgrubszy na terenie miasta okaz cisa pospolitego o obwodzie około 150 cm. U wejścia do parku od ul. Walczaka rośnie okazały buk pospolity odmiany zwisającej, którego zwisające gałęzie tworzą swoisty parasol. Inne równie malownicze drzewo, które tu można spotkać to jesion wyniosły odm. zwisającej. Na uwagę zasługują również lipy srebrzyste, cyprysiki Lawsona, cyprysiki nutkajskie i groszkowe, jodły kalifornijskie, daglezja zielona, dęby, katalpy, choiny kanadyjskie…
… zatraciły swoje pierwotne założenia, nabierając charakteru obszarów leśnych. Najczęściej odwiedzanym parkiem jest położony w centrum miasta Park Wiosny Ludów. Mimo swojej niewielkiej powierzchni - 4.8 ha jest jednym z najpiękniejszych parków w mieście. Posiada on oryginalny układ przestrzenny, a szczególnego uroku dodaje mu usytuowany w centralnej części staw i przepływająca rzeka Kłodawka, okazałe platany…
… obiektów w tym 11 obiektów jako grupy drzew jednogatunkowych (189 drzew). Są wśród nich następujące gatunki drzew: lipa drobnolistna i szerokolistna, platan klonolistny, dąb szypułkowy, miłorząb chiński, cypryśnik błotny, bluszcz pospolity, klon pospolity i srebrzysty, klon jawor, topola późna, robinia akacjowa. Ubytki zieleni w mieście mają dwojaki charakter. Można je określić jako konieczne, to znaczy…
…. Aby zrekompensować ubytki zieleni w mieście w ostatnich latach wysadzono na terenie parków, zieleńców i przy ulicach około 2400 drzew, ponad 35 tys. krzewów i około 40 tys. roślin okrywowych. Co roku sadzi się rośliny jednoroczne na skwerach i w gazonach.
Edukacja ekologiczna w szkołach Edukacja ekologiczna, to zadanie, które pozwala przygotować nowe pokolenia, aby w sposób mądry i odpowiedzialny kierowały światem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz