Dydaktyka geografii

note /search

Konspekt lekcyjny

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Dydaktyka geografii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4480

Wojciech Jurkowski Konspekt lekcyjny Klasa: II gimnazjum Temat lekcji: Azja-kontynent wielkich kontrastów Cele szczegół owe: uczeń: - omawia położenie Azji na świecie i jej ukształtowanie teren u. - podaje wielkość powierzchni Azji najwyżej i najniżej położone miejsce w Azji oraz średnią wysokość...

Odra - projekt projektu edukacyjnego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Dydaktyka geografii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

„Odra - przyjaciel czy wróg Wrocławia ?” Przedmioty: geografia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS, WF i chemia. Czas realizacji: rok. Projekt jest skierowany dla uczniów klasy 3 gimnazjum. Treści i zagadnienia : Koegzystencja Odry z Wrocławiem. Znaczenie gospodarcze Odry. Charakterysty...