Konspekt lekcyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4445
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt lekcyjny - strona 1 Konspekt lekcyjny - strona 2 Konspekt lekcyjny - strona 3

Fragment notatki:


Wojciech Jurkowski Konspekt lekcyjny Klasa: II gimnazjum Temat lekcji: Azja-kontynent wielkich kontrastów Cele szczegół owe: uczeń: - omawia położenie Azji na świecie i jej ukształtowanie teren u. - podaje wielkość powierzchni Azji najwyżej i najniżej położone miejsce w Azji oraz średnią wysokość. - wymienia kontynenty gr aniczące z Az ją . - wskazuje na mapie hipsometrycznej Azji gł ówne krainy geograficzne, jeziora, najdłuższą rzekę , skrajne punkty oraz przebieg granic z inny mi kontynentami . - wymienia klimaty występujące w Azji . - analizuje klimatogramy. - wyjaśnia różnicę między azjatyckimi klimatami . - rozumie dlaczego Azja nazywana jest kontynentem wielkich kontrastów . - podaje przykłady kontrastów na kontynencie azjatyckim . - wymienia trzy wielkie cywilizacje, które powstały w Azji . - rozumie przyczyny powstania cywilizacji akurat w tym miejscu . Postawy: posze rzanie wiedzy na temat Azji Metody: elementy wykładu, pogadanka, praca z mapą, praca z kartą pracy , praca z podręcznikiem. Formy: indywidualna , zbiorowa Typ lekcji: wieloogniwowa Środki dydaktyczne: mapa fizyczna Azji , podręcznik , atlas, foliogram, karta pracy , grafoskop, Plan lekcj i Faza lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Czas Faza wstępna Wita uczniów, sprawdza obecność, przypomina temat poprzednich zajęć i zadaje wybranym uczniom pytania dotyczące poprzedniego tematu np. gdzie leży Antarktyda , jaka jest różnica między Antarktydą a Antarktyką, co to są nunataki, jakie słynne zwierzęta możemy spotkać w Arktyce a jakie w Antarktydzie. Odpowiada na pytania 5min. Faza realizacyjna Podaje temat zajęć „Azja-kontynent kontrastów” oraz cele ogólne tych zajęć, czyli poznanie kontynenty azjatyckiego, dostrzeżenie zróżnicowania kontynentu przede wszystkim pod względem rzeźby terenu i klimatu. Za daje pytanie z czym kojarzy się Azja, na podstawie odpowiedzi uczniów stara się wykazać pierwsze oznaki kontrastów. Prosi ucznia o podejście do mapy świata i wskazanie Azji, półkul, które zajmuje oraz kontynentów, z którymi Azja graniczy, a także podejście do mapy Azji i wskazanie jak przebiega granica z innymi kontynentami, co stanowi granicę a także gdzie są najdalej wysunięte punkty w Azji i poinformowanie uczniów jak się nazywają. Nauczyciel podkreśla, że Azja i Europa może być traktowana jako Eurazja ze względu na to ze nie rozdziela je żaden wielki zbiornik wodny, jednak ze względów kulturowych i historycznych traktujemy je jako osobne kontynenty.

(…)

… kontynenty.
Prosi kolejnego ucznia o podejście do mapy Azji i wskazanie najważniejszych krain geograficznych, podczas wskazywania Himalajów, pyta ucznia o najwyższy punkt Azji i jego wysokość, którą uczeń odczytuje z mapy. Nauczyciel wskazuje też na mapie Morze Martwe, podkreślając, iż jest to z kolei najniżej położone miejsce. Nauczyciel podsumowuje wymienione informacje oraz na tej podstawie podkreśla…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz