Wykorzystanie walorów dóbr kultury materialnej i niematerial

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie walorów dóbr kultury materialnej i niematerial - strona 1 Wykorzystanie walorów dóbr kultury materialnej i niematerial - strona 2 Wykorzystanie walorów dóbr kultury materialnej i niematerial - strona 3

Fragment notatki:

Wykorzystanie walorów dóbr kultury materialnej i niematerialnej w rozwoju turystyki w powiecie wejherowskim.
SPIS TREŚCI Wstęp 3
Pojęcie i znaczenie walorów turystycznych 4
Walory dóbr kultury w powiecie wejherowskim 10
Walory turystyczne Wejherowa 13
2.2. Walory turystyczne Rumi 21
2.3. Walory turystyczne Redy 27
2.4. Walory turystyczne gminy Choczewo 29
2.5. Walory turystyczne gminy Gniewino 35
2.6. Walory turystyczne gminy Linia 38
2.7. Walory turystyczne gminy Luzino 40
2.8. Walory turystyczne gminy Łęczyce 42
2.9. Walory turystyczne gminy Szemud 45
2.10. Miejsca martyrologii 48
III. Imprezy turystyczne z wykorzystaniem walorów dóbr kultury na terenie powiatu wejherowskiego 52
Wycieczki rowerowe 53
Wyprawy kajakowe 60
Wycieczka piesza 61
Wycieczka autokarowa 63
Podsumowanie 66
Bibliografia 69
WSTĘP
W ostatnich dwudziestu latach nastąpił w Polsce intensywny rozwój ruchu turystycznego. Według podziału Polski na regiony turystyczne obszar powiatu wejherowskiego znajduje się w regionie bałtyckim.
Elementem atrakcyjności turystycznej są walory turystyczne. Pod pojęciem tym wg Z. Kruczka i S. Sachy rozumie się najczęściej pewien zespół elementów środowiska geograficznego, który może być przedmiotem zainteresowania turysty i stanowić zarazem motyw wyjazdu do danego regionu lub miejscowości. Stosując kryterium genezy walorów dzieli się je na naturalne (przyrodnicze) i kulturowe (antropogeniczne). Natomiast podział uwzględniający kryterium funkcjonalne wyróżnia się walory wypoczynkowe, specjalistyczne i krajoznawcze.
Powiat wejherowski leży w północnej części województwa pomorskiego, granicząc od północy i wschodu z powiatem puckim, od zachodu z lęborskim,a od południa z kartuskim. Na niewielkiej przestrzeni sąsiaduje też z miastem Gdynia.
Celem pracy jest przedstawienie walorów dóbr kultury materialnej i niematerialnej oraz ich wykorzystanie w rozwoju turystyki na terenie powiatu wejherowskiego.
Praca składa się z 3 rozdziałów. Po rozdziale wstępnym omówiłam środowisko geograficzne powiatu wejherowskiego i jego sytuację gospodarczą. W rozdziale 2 przedstawiono szczegółowo walory turystyczne w poszczególnych miastach i gminach powiatu wejherowskiego. W rozdziale 3 przedstawiono przykładowe trasy wycieczek na obszarze powiatu wejherowskiego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz