Przesiebiorczość, przedsiebiorca, przedsiebiorstwo- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesiebiorczość,  przedsiebiorca, przedsiebiorstwo- opracowanie - strona 1 Przesiebiorczość,  przedsiebiorca, przedsiebiorstwo- opracowanie - strona 2 Przesiebiorczość,  przedsiebiorca, przedsiebiorstwo- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRZESIĘBIORCZOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCA, PRZEDSIEBIORSTWO Więcej na ten temat...
Normalny
Powtórkowy
Podstawowy
Zaawansowany
Włączony
Wyłączony
Włączone
Wyłączone
Włączony
Wyłączony
Obok gospodarstw domowych podstawowymi podmiotami gospodarczymi gospodarce rynkowej są dziś przedsiębiorstwa. To one produkują i dostarczają na rynek dobra, potrzebne konsumentom tu podejmuje się decyzje dotyczące takich kwestii jak rozmiary produkcji technologia wytwarzania, rodzaje wytwarzanych dóbr czy usług, sposoby ich dystrybucji itd. Tu powstaje podaż. Dążenie do osiągnięcia korzyści jest siłą napędową produkcji w gospodarce opartej na wolnej przedsiębiorczości. Aby osiągnąć korzyść ktoś musi stworzyć użyteczny wyrób, rozwinąć wydajną metodę jego wytwarzania, sfinansować produkcję oraz sprzedawać wyrób po cenie , która przewyższa koszty produkcji. Zajmują się tym p przedsiębiorcy. Rozpoczynają działalność gospodarczą, wiedząc, że sukces nie jest zagwarantowany i jeśli wszystko nie pójdzie po ich myśli, mogą stanąć w obliczu strat finansowych i bankructwa.
W wykładzie tym zapoznamy się z kategorią przedsiębiorczości, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, znajdziemy odpowiedź na pytanie, co jest potrzebne, by stać się przedsiębiorcą jakimi cechami charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza? Co to znaczy być kreatywnym? Jak można kształtować postawy przedsiębiorcze? Punktem wyjścia naszego wykładu jest pojęciem działalności gospodarczej. Z niego wyprowadzimy pozostałe kategorie Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza - forma aktywności osób przedsiębiorców działających na rynku. W prawie polskim stosowane są następujące definicje legalne działalności gospodarczej: * Ustawa o swobodzie działalności gospodarczejgłosi, że jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. * Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje ją jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w dalszej części tej ustawy. * Ustawa o VAT mówi że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz