test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3787
Wyświetleń: 6818
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
test - strona 1 test - strona 2 test - strona 3

Fragment notatki:


EGZAMIN Z MENEDŻERSKIEJ 37722 Właściwe odpowiedzi zaznaczyć kółkiem
Efektywnym sposobem regulacji jest: Obciążenie sprawcy ujemnego efektu zewnętrznego podatkiem, którego wysokość jest równa krańcowemu kosztowi zewnętrznego.
Obciążenie sprawcy ujemnego efektu zewnętrznego podatkiem, którego wysokość jest równa stracie społecznej tytułu istnienia efektu zewnętrznego
Obciążenie sprawcy ujemnego efektu zewnętrznego podatkiem, którego wysokość jest równa krańcowemu kosztowi wewnętrznemu
Obciążenie sprawcy ujemnego efektu zewnętrznego podatkiem, którego wysokość pozwala na całkowite usunięcie efektu zewnętrznego
Kiedy uczestnicy mają własne, niezależne wyceny wartości aukcji/przetargu ze strategicznego punktu widzenia równoważne są: Aukcja angielska i przetarg w formie zapieczętowanych pisemnych ofert
Aukcja angielska i aukcja drugiej ceny (Vickreya)
Aukcja angielska i aukcja holenderska
Aukcja holenderska i aukcja drugiej ceny
Problem braku opłacalności obniżenia kosztów w przypadku regulacji monopolu można rozwiązać poprzez: Zastosowanie subsydiowania krzyżowego
Zastosowanie niewoli regulacyjnej
Zastosowanie opóźnienia regulacyjnego
Zastosowanie taryfy dwuczęściowej
Niebezpieczeństwo przeinwestowania, czyli poczynienia inwestycji przekraczających wielkość efektywną, towarzyszy: Regulacji opartej na koszcie krańcowym
Regulacji stopy zwrotu
Regulacji opartej na koszcie przeciętnym
Każdemu rodzajowi regulacji
Wielkość inwestycji (rate base) 100 mln zł, cena kapitału 8%, dozwolona stopa zwrotu ustalona przez r egulatora (for rate of return): 10% . Zysk ekonomiczny, który regulator pozwala osiągnąć przedsiębiorstwu regulowanemu to: 10 mln zł
8 mln zł
2 mln zł
18 mln zł
Kiedy uczestnicy mają własne, niezależne wyceny wartości przedmiotu przetargu, strategia dominująca w przetargu Vickreya: Oznacza podanie swojej ceny granicznej
Oznacza podanie przewidywanej wartości drugiej pod względem wysokości oferty
Uzależniona jest od liczby uczestników przetargu
Nie istnieje
Pokusa nadużycia opisuje sytuację W której ubezpieczyciel ma możliwość kierowania swej oferty tylko do grup niskiego ryzyka
W której ubezpieczyciel nie ma możliwości kontrolowania w wystarczającym stopniu działań ubezpieczonego.
Występowanie zależności prawdopodobieństwa zdarzeń pomiędzy ubezpieczonymi
Możliwą do zaistnienia tylko w wypadku prywatnego rynku ubezpieczeń


(…)

… jest większy od jedynki
W przypadku selekcji negatywnej pełnomocnik
Podejmuje niepoddające się obserwacji działania
Ma niedające się zaobserwować informacje
Działa zgodnie z interesem mocodawcy
Dysponuje doskonałą informacją, podobnie mocodawca
Zgodnie z ustaleniami Coase'a w przypadku występowania efektów zewnętrznych
Interwencja państwa nie jest konieczna, jeżeli celem będzie efektywność a koszty transakcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz