Wykład 7 Reguły i narzędzia decyzyjne przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2702
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 7 Reguły i narzędzia decyzyjne przedsiębiorstwa - strona 1 Wykład 7 Reguły i narzędzia decyzyjne przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 7- Reguły i narzędzia decyzyjne przeds.
Negocjacje złożone
*Dopóki w negocjacjach złożonych istnieją różnice ocen wartości (wagi tematów) przypisywanych przez strony poszczególnym zagadnieniom, dopóty będą istnieć możliwości zawarcia wzajemnie korzystnych umów na zasadzie (coś w zamian za coą innego)
*W negocjacjach złożonych w których występują przepływy pieniężne kluczem do najbardziej efektywnego rozwiązania jest takie skonstruowanie umowy aby maksymalizować całkowitą wartość jaką strony zyskują w wyniku porozumienia
Umowa dot. ceny i ilości
*Umowa jest efektywna wtedy i tylko wtedy gdy na wykresie znajduje się w punkcie styczności krzywych zysku sprzedawcy oraz nabywcy
*Jeżeli możliwe są transfery pieniężne pozwalające na proporcjonalną redystrybucję wypłat osiągniętych przez uczestników negocjacji to umową efektywną nazwiemy taką umowę która zapewnia maksymalizację łącznej wartości wynikającej z transakcji dla obu stron
Poszukiwania sekwencyjne:
*kiedy decydent musi dokonać wyboru natychmiast po porozumieniu nowego wariantu mówimy o poszukiwaniu bez możliwości powrotu
*naturalnie decydent będzie zawsze w korzystniejszej sytuacji w przypadku istnienia możliwości powrotu niż bez niej
*ceny progowe przeds. w warunku istnienia opcji powrotu są zawsze wyższe od analogicznych cen w warunkach braku tej opcji
*przy innych czynnikach stałych oczekiwany zysk osiągany w przypadku sekwencyjnych poszukiwań jest zawsze wyższy od oczekiwanego zysku z poszukiwań równoczesnych
Oczekiwane przychody z przetargu
*jeżeli przyjmiemy założenia że obowiązuje model indywidualnych wartości oraz że naturalnie nastawienie do ryzyka nabywcy przyjmują strategię konkurencji ofertowej prowadzącą do równowagi to aukcja angielska i przetarg pisemny zapewniają identyczne oczekiwane przychody
*W warunkach opisanych za pomocą modelu wspólnej wartości aukcji angielskiej zapewnia przeciętnie wyższe przychody niż przetarg pisemny
Przetarg na dostawy
*identyczne prawidłowości występują w przypadku organizowanych na zasadach konkurencyjnych zamówień tj. przetargów, w których kilka firm składa oferty dostaw dobra lub usługi a kontrakt na dostawę zawierany jest z firmą oferującą najniższą cenę
Programowanie liniowe
*metoda formułowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych w warunkach istnienia ograniczeń dot. zasobów
*liniowość oznacza że każda zmienna decyzyjna pomnożona przez odpowiedni współczynnik może być łączona z innymi zmiennymi tylko przez dodawanie lub odejmowanie
*warunek liniowości jest równoznaczny z założeniem, że wszystkie podstawowe wielkości analizowane w problemie decyzyjnym np. utarg koszty i zyski-zmieniają się proporcjonalnie do zmian wartości zmiennych decyzyjnych


(…)

… alternatywnych mierzonych ilością niezbędnych zasobów wycenionych przy zastosowaniu odpowiednich cen dualnych
*dla każdej zmiennej decyzyjnej przyjmującej w rozwiązaniu optymalnym wartość dodatnią, związana z nią korzyść krańcowa równa jest kosztowi krańcowemu obliczonemu przy zastosowaniu dualnych cen zasobów
Planowani i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
*planowanie i ocena wydatków kapitałowych jest metodą pozwalającą podejmować długofalowe decyzje inwestycyjne
*przedsięwzięcia inwestycyjne wiążą się z wydatkami i przychodami pieniężnymi i rozłożonymi na wiele lat
Wewnętrzna stopa zwrotu
*(...) (IRR) przedsięwzięcia inwestycyjnego jest to taka przyjęta do dyskonta stopa procentowa przy której wartość zaktualizowana netto jego przepływów pieniężnych jest równa 0
*realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest opłacalna wtedy i tylko wtedy gdy jego wewnętrzna stopa zwrotu jest wyzsza od przyjętej do dyskonta stopy procentowej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz