ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - wykłady - strona 1 ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - wykłady - strona 2 ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 1 ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Podejmowanie decyzji - podstawowy warunek umożliwiający rozwiązywanie problemów na poziomie mikroekonomicznym (przedsiębiorstwo) oraz makroekonomicznym (gospodarka);
Ekonomia menedżerska - zajmuje się analizą decyzji podejmowanych przez menedżerów. Jest to nauka o ekonomicznych podstawowych decyzjach podejmowanych przez menedżerów;
Ekonomia - nazwą tą posługiwał się Arystoteles - to nauka badająca społeczny proces gospodarowania, czyli w jaki sposób ludzie organizują działania w sferze produkcji i konsumpcji. Ekonomia oznaczała wówczas wiedzę o prawach rządzących gospodarstwem domowym;
Ekonomia- nauka zajmująca się zachowaniem podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, wymiany i konsumpcji (Samuelson);
Ekonomia- jest nauką o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania, czyli gospodarczą działalnością ludzi. Te prawidłowości określamy mianem praw ekonomicznych. Ekonomia - nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi (badająca jak ludzie radzą sobie z rzadkością; rzadkość jest barierą wyboru);
Mikroekonomia - to ta część badań ekonomicznych, która skupia się na badaniu poszczególnych podmiotów gospodarczych lub poszczególnych rynków; narzędzia: cena, popyt, podaż, zysk;
Makroekonomia - badanie i interpretacja zjawisk zachodzących między podmiotami. Badanie zależności całej gospodarki;
Ekonomia pełni szereg funkcji z których najważniejsze to: poznawcza i aplikacyjna. - poznawcza- dostarcza wiedzy o mechanizmach i prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania oraz ich przyczynach i skutkach;
- aplikacyjna - ukazuje drogi postępowania jednostkom gospodarczym;
W rozważaniach ekonomicznych napotkać można 2 rodzaje sądów (opinii) - pozytywne i normatywne.
Pod pojęciem ekonomii pozytywnej rozumie się stwierdzenie będące naukowym i obiektywnym wyjaśnieniem funkcjonowania gospodarki. Ekonomia pozytywna nie rekomenduje. Formułuje dwa rodzaje pytań: jak jest? Dlaczego tak jest ?
Sądy ekonomiczne oparte o subiektywnym systemie wartościowania określane są mianem ekonomii pozytywnej. Polityka gospodarcza zajmuje się sądami wartościującymi, oceniającymi przebieg zjawisk. Daje zalecenia. Formułuje tylko jedno pytanie: Jak powinno być?
2. FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA - teorie przedsiębiorczości
- analiza marginalna
- podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
Przedsiębiorczość - posiada nie tylko wymiar ekonomiczny (nowe, racjonalne rozwiązania) ale też wymiar osobowy (podmiot, przedsiębiorca realizuje czyn działalności), który jest zawsze skierowany na kogoś i wymiar kulturowy ( czyli zawsze dokonuje się w kontekście danej kultury)


(…)

… wyliczenia i zbadania każdego wariantu)
- problemy bardziej złozone (wykorzystanie analizy marginalnej drzew decyzyjnych, teorii gier, analizy kosztów i korzyści, programowania liniowego oraz wartości zaktualizowanej)
8. analiza wrażliwości:
- pozwala uwypuklić podstawowe cechy problemu mające wpływ na decyzję
- umożliwia ocenę wpływu na osiągniecie celu czynników, których wielkości i parametry są pewne
- pozwala osiągnąć optymalne rozwiązania w przypadku decyzji powtarzających się w warunkach nieznacznie zmienionych
9. Decyzje przeds:
- model przeds (max zysku, max wartości przeds)
- model postępowania zadowalającego (zysk może być jednym z celów)
- model max całkowitej wielkości sprzedaży (udział w rynku)
- model społecznej odpowiedzialności biznesu (wzrostu dobrobytu społecznego)
10. Diagram…
… stopniu realizacji celu poniesiony zostanie minimalny nakład
c) spośród różnych wariantów danej decyzji najbardziej efektywny ekonomicznie jest ten w którym stosunek efektów E do nakładów (N) jest najwyższy lub stosunek N do E jest najniższy
13. Analiza marginalna
Przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie dział gosp i określeniu decyzji optymalnych powszechnie stosowanym narzędziem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz