Monopol - omówienie - Siła monopolisty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monopol - omówienie - Siła monopolisty  - strona 1

Fragment notatki:

MONOPOL
Charakterystyka monopolu
Żródła powstania monopolu (bariery wejścia na rynek)
Siła monopolisty - wskaźniki
Monopol naturalny
Regulacje
Monopol a innowacje
MONOPOL
- gdy brak subsydiów to mamy do czynienia z czystym monopolem (popyt nie zależy od cen innych producentów)
- duża liczba uczestników rynku - liczba producentów na rynku
jest na tyle duża, że nie odczuwają oni związków pomiędzy
podejmowanymi przez siebie decyzjami ilościowo-cenowymi.
- Zróżnicowanie produktu - producenci wytwarzają dobra, ktore
mają tyle cech wspólnych, że można je uznać za bliskie
substytuty. Jednakże każdy z producentów nadaje swojemu
produktowi cechy odróżniające go od wyrobów innych
producentów. Elementami wyróżniającymi mogą być
przykładowo: opakowanie, forma promocji rynkowej, zakres
usług związanych ze sprzedażą, lokalizacja, godziny otwarcia.
Zatem zróżnicowanie produktu stanowi bodziec do
podejmowania działań promocyjnych i marketingowych, co się
wiąże z dodatkowymi kosztami.
- Możliwość kształtowania ceny przez producenta - konkurent
monopolistyczny jest cenotwórcą. Poprzez nadanie swojemu
produktowi cech odróżniających go od innych produktów
oferowanych na rynku producent uzyskuje określona siłę
monopolową wyrażającą się możliwością kształtowania ceny.
- Ceny czynników i technika produkcji są dane
- Wejście do grupy i wyjście z niej jest wolne
- Bariery wejścia na rynek i wyjścia z rynku do pokonania w
długim okresie - W długim okresie nie ma przeszkód dla
producentów zewnętrznych w wejściu na rynek. W
konsekwencji w punkcie równowagi długookresowej konkurenci
monopolistyczni uzyskują zerowy poziom zysku
ekonomicznego, tzw. Zysk normalny (podobnie jak producenci
działający w konkurencji doskonałej).
- Duże wydatki na reklamę - Aby nie zejść do roli cenobiorców,
konkurenci monopolistyczni muszą różnicować swoje produkty.
Promocja własnej marki w warunkach silnej konkurencji ze
strony innych producentów oferujących zbliżony produkt
wymaga wysokich wydatków na reklamę.
- Celem firmy jest maksymalizacja zysku zarówno w krótkim, jak
i w długim okresie
- Krzywe kosztów i popytu są jednakowe dla wszystkich
uczestników grupy, a więc preferencje konsumentów są równo
rozłożone między poszczególne produkty oraz zróżnicowanie


(…)

… producenta (ceny poniżej ceny równowagi na funkcji podaży)
C-E = strata dobrobytu w monopolu (stracili konsumenci, bo mogli kupić więcej i taniej)
3. Wskaźniki:
1- wskaźnik cenowej elastyczności popytu
2- wskaźnik mierzonej elastyczności cenowej popytu
3- Indeks monopolu Lernera (nie przekraca 1, bo MC jest nieujemny)
4- Wskaźnik Rothschilda
LERNERA: L = = (e;współczynnik elastyczności cenowej popytu, P;cena rynkowa)
*W konkurencji doskonałej P= MC => L=0 (Brak siły rynkowej)
*Monopol L= 1/E (E; wartość cenowej elastyczności popytu)
*Elastyczność popytu i narzut cenowy
*Rothschilda
ROTH= tgα / tgβ
4. BARIERY WEJŚCIA:
-różnicowanie produktu
- kontrola nad zasobami naturalnymi
-patenty, prawa autorskie, znaki firmowe i inne bariery prawne
-bariery strategiczne
5. NATURALNY MONOPOL
*DYSKRYMINACJA CENOWA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz