Struktury rynku i ich regulacje

note /search

Miejsce rynku w procesie gospodarowania i wskaźniki konkurencji - omów...

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2177

- Miejsce rynku w procesie gospodarowania - Wskaźniki koncentracji Składniki procesów gospodarowania: - działalność gospodarcza - sfera realna - procesy materialno-rzeczowe - stosunki ekonomiczne - sfera regulacyjna - procesy informacyjno-decyzyjne Miejsce rynku w procesach gospodarowania ...

Monopol - omówienie - Siła monopolisty

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

MONOPOL Charakterystyka monopolu Żródła powstania monopolu (bariery wejścia na rynek) Siła monopolisty - wskaźniki Monopol naturalny Regulacje Monopol a innowacje MONOPOL - gdy brak subsydiów to mamy do czynienia z czystym monopolem (popyt nie zależy od cen innych producentów) - duża liczba...

Struktury rynku i ich regulacje - opracowane pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1862

Cytat: 1. Wskaźniki koncentracji na rynku - wymienić, scharakteryzować i jakie informacje nam dają. 2. Przedstaw założenia i omów model konkurencji monopolistycznej. 3. Na podstawie wymyślonej przez Ciebie macierzy wpłat omów równowagę w sensie nasza. 4. "regulatory capture" 5. Omów funkc...

Regulacje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

REGULACJE -ujmować coś w pewne normy i przepisy, porządkować i normować -dostosowywać wzajemne części jakiegoś mechanizmu, urządzenia, itp. -w celu prawidłowego jego funkcjonowania, doprowadzać coś do stanu prawidłowego -wpływać na prawidłowość czegoś Słowo „regulacja” z dwoma rodzajami czynnoś...

Teoria gier - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

OLIGOPOL 1. TEORIA GIER 1. gracze i ich posunięcia (konkurenci, na rynku musi być przynajmniej 2 graczy) 2. wyniki i wypłaty -pieniężna ( np.: osiągnięte zyski) -niepieniężna ( np.: zdobycze terytorialne) WAŻNE ZAŁOŻENIE: -Każdy gracz chce jak najlepiej dla siebie czyli maksymalizuje swoje zy...

Wzrost gospodarczy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 140
Wyświetleń: 658

DOCHODY OSOBISTE(rozporządzenia): -wypłaty jakie dostają obywatele, dodane transfery przez Rząd i odjęte podatki. Wahania koniunktury = wahania PKB STOPA WZROSTU GOSPODARCZEGO: -to zmiana PKB do PKB z zakresu bazowego, może być też definiowana jako zmiana DN do DN w okresie bazowym δPKB/ PKBto ...

Struktury rynku i ich regulacje - zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1351

ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO Z KURSU STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE (WYKŁAD) 1. Struktura rynku (część I): podstawowe rodzaje rynków (monopol, monopson, polipol, itp.), bariery wejścia na rynek, konkurencja doskonała, konkurencja monop...

Istota i założenie monopolu pełnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

Istota i założenie monopolu pełnego /czystego/ jako drugiej skrajnej struktury runku. Co to jest monopol? To pytanie może wydawać się dziwne, ponieważ odpowiedź zdaje się oczywista. Monopol istnieje, gdy jest tylko jedno przedsiębiorstwo w gałęzi. Jednak to, czy daną gałąź można sklasyfikować jak...

Istota konkurencji doskonałej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

Istota konkurencji doskonałej jako skrajnej struktury rynku Model rynku doskonale konkurencyjnego wprowadzili do ekonomii niezależnie od siebie J. Robinson*(1903-83) i E. Chamberlain. Model ten został zbudowany na kilku założeniach u...